Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

17. nedeľa v období „cez rok“ – v roku A

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi. Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju. A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do ná­dob a zlé vyhodia von. Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami. Pochopili ste to všetko?“ „Áno,“ odpovedali. A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

Mt 13, 44 – 52

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Medzi nami žijú ľudia, ktorí svoje rozprávanie vedia veľmi dobre „okoreniť“ rozličnými historkami, príbehmi alebo príkladmi. Týchto ľudí radi počúvame, lebo sú nielen zábavní, ale aj múdri. Majstrom v rozprávaní bol aj Ježiš. Evan­jeliá sú popretkávané jeho podobenstvami a prirovnaniami, ktoré často doslova otriasli ľuďmi. Veď si len spomeňme ako ho chceli zabiť, keď im svitlo, že podobenstvo je o nich, o ich zlých skutkoch a vlastnostiach.
Aj v dnešnom evanjeliu nachádzame až štyri kratučké podobenstvá o poklade, kupcovi, rybárskej sieti a hospodá­rovi, ktoré aj napriek krátkosti sú plné múdrosti a poučenia. Možno dnes by Ježiš začal tieto podobenstvá rozprávať trocha inak. Napríklad: Jeden človek dlho vyhľadával inzeráty na internete, až sa dočítal: Predám nový rodinný dom so záhradou v lokalite 15 km vzdialenou od hlavného mesta. Okamžite sa tam vybral a zisťoval či ponuka je seriózna a či dom je hodný sumy, ktorú majiteľ zaň žiada. Ak sa o tom presvedčí, zoberie si hypotéku alebo vyberie z banky všetky peniaze a dom kúpi.
Za Kristových čias neboli banky ani trezory a ľudia si peniaze uchovávali doma. Keď im hrozilo vážne nebezpe­čenstvo, napríklad počas vojny alebo iných nepokojov, peniaze vložili do hlineného džbánu a ten zakopali niekde na záhrade alebo na poli. Rodina sa časom pominula a pole sa dostalo do cudzích rúk aj s pokladom, o ktorom však nik nevedel. Až ktosi, kto pracoval na poli, poklad našiel a snažil sa pole rýchle kúpiť, lebo ak by mu už právoplatne pat­rilo, bude jeho aj s pokladom. Podobne jedná aj obchodník s perlami, ktorý dnes by mohol byť napríklad starožitníkom. Dobre pozná hodnotu šperku a hoci doterajší majiteľ si ho vysoko cení, starožitník si je vedomý jeho skutočnej hodnoty, a preto zaplatí za šperk veľké peniaze, lebo vie, aká je jeho skutočná cena.
V roku 1867 v Južnej Afrike vchádzal do osady kupec a všimol si, že pri vstupe sa deti hrajú v piesku. Jedno z nich držalo v ruke predmet, ktorý sa na slnku veľmi leskol. Spýtal sa dieťaťa, čo to má a ono odvetilo, že kameň. Kupec vytiahol z vrecka zopár sklenených korálikov a vyzval dieťa, aby ich vyme­nilo za jeho kameň. Dieťa sa potešilo a súhlasilo. Kupec sa cestou zastavil v najbližšom meste, kde vyhľadal klenot­níka a spýtal sa na kameň. Ten uveličený po preskúmaní kameňa povedal: Je to veľmi vzácny diamant neoceniteľnej hodnoty. Kupec opäť zašiel do osady a kúpil celé pole, na ktorom deti našli kameň.
Čo sledoval Ježiš cez tieto podobenstvá? Poľom je Cirkev a pokladom je evanjelium, ktoré sleduje konečný cieľ – večnú spásu. Keďže cena Božieho kráľovstva je nesmierna, vyplatí sa preň priniesť akúkoľvek veľkú obetu. Tragédiou nejedného človeka však je, že vidí iba pozemské statky, len pomíňajúce dobro a nechápe, že sú tu aj hodnotnejšie a po­trebnejšie poklady. Nechápe, že k dosiahnutiu nebeského kráľovstva je potrebná obeta, boj, vytrvalosť a dokonca aj kríž.
Ak niekto bude vidieť v kresťanstve len zákazy a nariadenia a vo viere iba zahmlené spomienky z detstva, keď do­speje, už nebude veriť. Bude vidieť síce kúzlo Vianoc a veľkonočné sviatky jari, ale nikdy nepredá, čo má, aby kúpil pole s pokladom. Postačí mu poklad a perla, ktorú má tu na zemi a bude sa utápať vo svetských radovánkach alebo preklínať osud, ktorý mu tieto radosti odopiera.
Nebeské kráľovstvo je krásne a ten, kto ho pochopil, je ochotný obetovať pre tento poklad všetko, dokonca aj život. V 20-tych rokoch minulého storočia bolo v Mexiku veľké prenasledovanie kresťanov. Jedným z mučeníkov bol aj páter Michal Pro. Narodil sa v zámožnej rodine v roku 1891 a po skončení strednej školy pomáhal otcovi, ktorý bol riadite­ľom baní. Po tom ako sa jeho dve sestry rozhodli vstúpiť do kláštora, rozhodol sa urobiť to aj on. V roku 1911 vstúpil k Jezuitom a po štúdiách v Amerike aj v Európe bol v roku 1925 vysvätený na kňaza. Od predstavených bol povolaný do vlasti, kde už prebiehal tvrdý boj voči Cirkvi. Kláštory boli zatvorené, a akákoľvek pastoračná práca zakázaná pod trestom smrti. Pro sa skrýval u príbuzných a známych a podľa možností rozvíjal pastoračnú činnosť. Niekoľkokrát sa mu podarilo utiecť pred agentmi štátnej bezpečnosti, ale v novembri 1927 bol chytený a bez súdu odsúdený na smrť. Verejne ho popravili 36-ročného zastrelením 23. novembra 1927. Jeho posledné slová boli: Nech žije Kristus Kráľ! Za blahoslaveného ho vyhlásil sv. Ján Pavol II. v roku 1988.
Páter Pro vedel, že na kúpu poľa s pokladom drahocennej perly sa oplatí priniesť každá obeta, dokonca aj obeta vlastného života. Získal Božie kráľovstvo a radosť, ktorá mu nikdy a ničím nebude odňatá.
Zamyslime sa dnes nad svojím životom, nad mojím životom a pýtajme sa: Ja aké perly hľadám, po akom poklade túžim? A prosme o milosť, aby sme našli pravý poklad, pravú perlu – nebeské kráľovstvo.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Streda - 24.4.
Svätého Juraja, mučeníka
Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.4.
Svätého Marka, evanjelistu
(sviatok)
Nedeľa - 28.4.
5. veľkonočná nedeľa
Pondelok - 29.4.
Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok)
Utorok - 30.4.
Svätého Pia V., pápeža
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi