Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

17. nedeľa v období „cez rok“ – rok C

Raz sa Ježiš na ktoromsi mieste modlil. Keď skončil, povedal mu jeden z jeho učeníkov: „Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov.“ Povedal im: „Keď sa modlíte, hovorte: Otče, posväť sa tvoje meno, príď tvoje kráľovstvo. Chlieb náš každodenný daj nám každý deň a odpusť nám naše hriechy, lebo aj my odpúšťame každému svojmu dlžníkovi. A neuveď nás do pokušenia.“ Potom im hovoril: „Niekto z vás má priateľa. Pôjde k nemu o polnoci a povie mu: „Priateľu, požičaj mi tri chleby, lebo prišiel ku mne priateľ z cesty a nemám mu čo ponúknuť.“ A on znútra odpovie: „Neobťažuj ma! Dvere sú už zamknuté a deti sú so mnou v posteli. Nemôžem vstať a dať ti.“ Hovorím vám: Aj keď nevstane a nedá mu preto, že mu je priateľom, pre jeho neodbytnosť vstane a dá mu, čo potrebuje. Aj ja vám hovorím: Proste a dostanete! Hľadajte a nájdete! Klopte a otvoria vám! Lebo každý, kto prosí, dostane, a kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu otvoria. Ak niekoho z vás ako otca poprosí syn o rybu, vari mu dá namiesto ryby hada? Alebo ak pýta vajce, podá mu škorpióna? Keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať dobré dary svojim deťom, o čo skôr dá nebeský Otec Ducha Svätého tým, čo ho prosia!“

Lk 11, 1- 13

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Kedysi učitelia v škole hovorievali žiakom, že látku musia ovládať ako Otčenáš. Dnes už väčšina ľudí toto prirovnanie nepozná a nepozná ani Otčenáš. A sú aj takí, ktorí sa síce Otčenáš modlia, ale robia tak iba z akejsi povinnosti. Menej je už takých, ktorí sa modlia z potreby komunikovať s Bohom.
Čo je modlitba? Je vyjadrením vzťahu človeka – tvora k Bohu – Stvoriteľovi, Božieho dieťaťa k nebeskému Otcovi. V rodine, kde zostal zdravý vzťah lásky detí a rodičov, kde nie je stále zapnutá televízia, počítač či tablet, kde sa nečítajú iba noviny a časopisy, tam si majú členovia rodiny čo povedať. Rozoberajú prácu, školu, priateľstvá, radosti, bolesti, ale si nájdu čas aj na spoločné záľuby a zábavu. V rodine, v ktorej sa stratila opravdivá láska, zostali iba požiadavky, nervozita a pocit vzájomného otravovania sa.
Niečo podobné vidíme aj na živote mnohých kresťanov, u ktorých prestal dialóg lásky a modlitby. Tam zaznieva iba: Bože, daj! ale už nie: Bože, ďakujem! Títo ľudia zabúdajú na to, že modlitba je záležitosťou viery. Kresťan má veriť, že bude vypočutý. Ježiš to jasne vyjadril: Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.
Z Ježišových slov plynie, že modlitba je nutná. Pekne to potvrdzuje svätá Terézia: Duša, ktorá sa nemodlí, necvičí v modlitbe, podobá sa telu, ktoré ranila mŕtvica. Takýto človek, hoci má ruky aj nohy, nemôže pracovať ani chodiť. Poznáme aj tvrdenie mnohých svätcov, ktorí hovorievali, že ak je niekto spasený, tak iba preto, lebo sa modlil, a ak je niekto zatratený, tak preto, lebo sa nemodlil. Tu sa samozrejme nejedná o fakt nemodlenia sa, ale o to, že dotyčný nikdy neprosil o potrebné dary pre spásu.
V evanjeliách máme veľa výrokov Ježiša Krista o modlitbe, a aj veľa dôkazov, že on trávil v modlitbe dlhý čas, často celé noci. Apoštoli ho preto obdivovali, lebo oni to nedokázali. Poznali síce zo synagógy žalmy aj piesne, ale nedokázali sa osamote, vlastnými slovami, rozprávať s Bohom. Preto Pána prosili: Pane, nauč nás modliť sa, ako Ján naučil svojich učeníkov. A on ich naučil modliť sa najkrajšiu modlitbu. Všimli sme si, že ju nezačína Otče môj, alebo Otec Izraelitov, alebo Otec kresťanov, ale Otče náš? To znamená Otec všetkých ľudí na svete, a to bez výnimky!
Touto lekciou Ježiš upozorňuje apoštolov aj na to, že modlitba môže byť rôzna. Väčšina z nás preferuje skôr ústnu modlitbu, ale buďme úprimní, že hoci ju ústa vyslovujú, naše srdce býva častokrát veľmi vzdialené, a tak upadáme do roztržitosti, šablónovitosti a strácame z modlitby opravdivú radosť. Preto máme dbať o to, aby ústna modlitba bola podopretá vnútorným sústredením.
V rozjímaní máme spoznávať jej obsah a krásu, napríklad, už prvé slová: Otče náš. Ako sa niektoré deti vedia popýšiť otcom a rozprávajú o tom, čo robí, aký je silný, zábavný, priateľský…? My môžeme rozjímať nad tým, kým je pre mňa nebeský Otec. Veď, kto som ja? Malý, nepatrný človiečik, ktorý však môže všemohúceho a nekonečného Boha volať Otcom. Pozemský otec, nech by ma akokoľvek miloval, nemôže mi dať všetko. Ale nebeský? On je všemohúci, môže všetko a môže mi aj všetko dať, a aj nebo. A on mi to ponúka!
Skúsme nad modlitbou takto meditovať a po čase objavíme jej krásu, silu a začneme sa modliť nie z povinnosti, ale z lásky, z nevyhnutnej potreby stretnúť sa s Bohom. Tento druh modlitby by sme mohli nazvať súkromnou modlitbou.
Máme však aj liturgickú modlitbu. Súkromná modlitba je ako práca v záhrade, práca, ktorá človeka baví a vie, že z nej bude mať osoh. Liturgická modlitba je ako práca vo veľkej továrni, kde stovky zamestnancov pracujú pre úžitok podniku, národa či štátu. Súkromná modlitba je akoby pre vlastnú potrebu, ale liturgická je na osoh všetkých. Preto pri svätých omšiach, pobožnostiach, púťach, prosíme spoločne za všetkých a za celú Cirkev. Vtedy sa napĺňajú Pánove slová: Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som ja medzi nimi.
Naša modlitba má byť teda súkromná i verejná, o samote i v spoločenstve. V nej sa vedie zápas o zmysel a cieľ života, zápas o ľudstvo a svet, zápas o budúce generácie a zápas o Božie kráľovstvo. Preto aj nám treba denno-denne prosiť: Pane, nauč nás modliť sa!
V kancelárií zazvonil telefón. Žena si vypočula nepríjemnú správu: jej dcérka dostala vysokú horúčku a opatrovateľka si nevie rady. Rýchlo zamkla kanceláriu, nasadla do auta a ponáhľala sa domov. Cestou sa ešte zastavila v lekárni, aby kúpila nejaké lieky. No beda! Keď sa vrátila k autu, zistila, že si zabuchla dvere a kľúče ostali vo vnútri. Nevedela čo s tým. Zavolala domov, aby zistila, ako je dcérke. Opatrovateľka povedala, že stav sa jej zhoršil. Keď vysvetlila, čo sa jej prihodilo, opatrovateľka jej poradila, aby skúsila auto otvoriť za pomoci nejakého drôtu. Žena sa rozhliadla po zemi a zbadala kúsok zhrdzaveného drôtu. Vzala ho, no nevedela, čo má s ním urobiť. Sklonila hlavu a prosila Boha, aby jej pomohol v tejto situácií. Tu pri nej zastalo staré ošarpané auto. Vystúpil z neho špinavý bradatý muž s mastnými vlasmi, na hlave mal čiernu šiltovku s veľkou lebkou vpredu. Žena si pomyslela: Veľký Bože, to je ten, ktorého si mi poslal? Muž sa spýtal či nepotrebuje pomoc. Vysvetlila mu svoju situáciu ako aj to, že chcela použiť drôt, len nevedela ako. Muž vzal drôt, podišiel k autu a v zlomku sekundy ho otvoril. Žene vystúpili slzy do očí a veľmi ďakovala chlapíkovi: Vy ste skutočne veľmi dobrý človek! Muž odpovedal: Ja nie som dobrý človek. Práve ma pustili z väzenia, kde som bol za krádeže áut. Žene znovu vystúpili slzy do očí a nahlas poďakovala: Ďakujem ti, Bože, že si mi poslal profesionála.
Zamyslime sa ako často pociťujeme potrebu sa modliť, a aká býva naša modlitba. Verme, že aj nám Pán pošle vždy takého profesionála, akého budeme potrebovať. Veď jasne hovorí: Ak ma budete prosiť o niečo v mojom mene, ja to urobím.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi