Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

8. nedeľa v období "cez rok"- rok C

Ježiš rozpovedal učeníkom toto podobenstvo:
„Môže viesť slepý slepého? Nepadnú obaja do jamy?
Žiak nie je nad učiteľa. Aj keď sa všetko naučí, bude ako jeho učiteľ. Prečo vidíš smietku v oku svojho brata, a vo vlastnom oku brvno nezbadáš? Ako môžeš povedať svojmu bratovi: ,Brat môj, dovoľ, vyberiem ti smietku, čo máš v oku,’ keď vo svojom vlastnom oku brvno nevidíš? Pokrytec, vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Potom budeš vidieť a budeš môcť vybrať smietku, čo je v oku tvojho brata.
Nie je dobrý strom, ktorý rodí zlé ovocie, ako nie je zlý strom, ktorý rodí dobré ovocie. Každý strom možno poznať po ovocí: Z tŕnia predsa nezbierajú figy, ani z ostružín neoberajú hrozno.
Dobrý človek vynáša z dobrého pokladu svojho srdca dobro a zlý človek zo zlého vynáša zlo. Veď z plnosti srdca hovoria jeho ústa.“

Lk 6, 39– 45

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Bratia a sestry, kto z nás mal rád v škole domáce úlohy? Robievali sme ich často s nechuťou a s frflaním. Pri tom sme zabúdali, že domáca úloha je potrebná na samovzdelávanie.
Aj v dnešnom Evanjeliu nám Ježiš dáva domácu úlohu. Ako ju prijmeme? S prevrátenými očami a s hundraním? To by iste nebolo správne, preto sa radšej zamyslíme nad tým, čo Ježiš od nás očakáva. Vyhoď najprv brvno zo svojho oka! Ak splníme túto úlohu, tak sa priblížime k pravej ľudskej veľkosti. Skúsili ste sa niekedy zamyslieť nad tým, čo ľudia považujú za skutočnú veľkosť? Jední si myslia, že je to zhromažďovanie majetku, iní, že zhromažďovanie vedomosti, ďalší túžia po kariére, sláve, moci. Pre iných je to kult tela, pre ďalších život na popredných miestach v spoločenskom rebríčku. Čo myslíte, bratia a sestry, môže byť to opravdivá veľkosť človeka?
Pozrime sa, ako Ježiš vníma veľkosť človeka. On dobre vie, že v každom z nás je zlo, väčšie alebo menšie – to je tá smietka. Vie aj to, že v každom z nás je aj vrodený sklon bojovať proti zlu. Niektorí však zlo v sebe nevidia alebo nechcú vidieť a keďže je v nich sklon bojovať proti zlu, tak bojujú proti zlu, ktoré vidia u iných ľudí. A tu začína Ježiš hovoriť o opravdivej veľkosti. Vtedy sa začína, keď človek vidí zlo najprv v sebe. Keď vyhodí najskôr brvno zo svojho oka. Vtedy sa jeho oko očistí a bude správne hľadieť aj na blížneho a až potom mu bude vedieť vybrať z oka smietku. Môžeme teda Ježišovu radu ako sa stať naozaj veľkým, zovšeobecniť: Spoznaj zlo v sebe a premáhaj ho! Čo je k tomu potrebné? Sebazaprenie, sebaovládanie, sebadisciplína, sebakontrola, sebakritika.
Bratia a sestry, vedzme, že Ježišovi veľmi na nás záleží a chce nám naozaj dobre. Niekto môže namietať: Ale keď to budem robiť, môžem v očiach mnohých pôsobiť ako slaboch, môžu ma využívať. Nie je lepšie mať široké lakte? Čo mám z toho, keď budem bojovať proti zlu, veď ja sám tento svet nezmením! Je dobre, keď sa takto pýtame, aspoň Ježiš nám môže dať odpoveď: Čím viacej si dáte záležať, aby ste v sebe premáhali zlo, tým sa stanete hodnotnejšími pred ľuďmi, s ktorými žijete. My poznáme dobre tie oblasti v našom živote, v ktorých sa nám to naozaj oplatí. Je to manželstvo, rodina, príbuzenstvo, susedstvo, naše pracovisko či škola. Tu budeme mať možnosť prispievať k vytváraniu krajších medziľudských vzťahov. Splnením Ježišovej „domácej úlohy“ budeme podporovať životne dôležitú hodnotu – budovanie medziľudských vzťahov založených na láske, porozumení, spravodlivosti a tolerancii.
Ako tomu bolo doposiaľ u mňa? Dokážem odstrániť brvno zo svojho oka alebo si viacej všímam oči blížnych, v ktorých hľadám smietky? Patrím k tvorcom či hrobárom medziľudských vzťahov?
Istý starý pán hovoril: Keď som mal 14 rokov, pozoroval som drozda sediaceho na bazovom kríku ako zobkal bobuľky. Keď sa nasýtil, odletel na blízky múr a čistiac si zobáčik utrúsil na jeho kamenie malé semienko. Na to isté miesto som sa vrátil, keď som mal 40 rokov a uvidel som, že na prasknutej betónovej ploche vyrástla baza. Jej korene roztrhali murivo, bola v ňom prasklina široká na krok. Úlomkom betónu som na múrik naškriabal slová: „Dielo drozda“.
Bratia a sestry, z malého semienka vyrastie veľký strom – z maličkosti sa stane veľká vec. Aj náš život sa skladá z maličkosti, keď budeme vytrvalí v ich plnení, staneme sa hodnotnými ľuďmi. Ježiš nám dnes dáva na domácu úlohu maličkosť: vyhoď zo svojho oka brvno, aby si lepšie videl na svojho blížneho. Potom budeš môcť vyhodiť aj smietku z jeho oka! Preto nezabúdajme, že keď zdokonalíme seba, môžeme prispieť k zlepšeniu medziľudských vzťahov.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Pondelok - 22.7.
Svätej Márie Magdalény
(sviatok)
Utorok - 23.7.
Svätej Brigity, rehoľníčky, patrónky Európy
(sviatok)
Streda - 24.7.
Svätého Šarbela Machlúfa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.7.
Svätého Jakuba, apoštola
(sviatok)
Piatok - 26.7.
Svätých Joachima a Anny, rodičov preblahoslavenej Panny Márie
(spomienka)
Viac ...


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Všetko dobro na zemi má svoj pôvod na vrchu Kalvárie. sv. Arnold Janssen