Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

6. nedeľa „cez rok“ – rok C

Ježiš s Dvanástimi zostúpil dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. On uprel oči na svojich učeníkov a hovoril: „Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Blahoslavení, ktorí teraz plačete, lebo sa budete smiať. Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Veď to isté robili ich otcovia prorokom. Ale beda vám, boháči, lebo už máte svoju útechu! Beda vám, čo ste teraz nasýtení, lebo budete hladovať! Beda vám, čo sa teraz smejete, lebo budete žialiť a plakať! Beda, ak vás budú všetci ľudia chváliť, lebo to isté robili ich otcovia falošným prorokom!

Lk 6, 17. 20- 26

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Ľudia si radi vymieňajú návody, recepty na jedlo, úpravu bytu alebo výrobu či prípravu dobrých nápojov. Aj každá nedeľa nám ponúka rôzne recepty a návody do ďalšieho života. V dnešnú nedeľu sme práve počuli doslova revolučný recept na šťastie.
Otázka životného šťastia patrí k najzákladnejším otázkam ľudstva. V každom človekovi horí neuhasiteľná túžba po šťastí. Na ceste za ním sa občas aj sklame, aj padá, aj plače, ale sa aj raduje, najmä vtedy, keď cíti, že šťastie je akoby na dosah ruky. Po šťastí túži aj ten, kto sa z neho cynicky vysmieva a tvrdí, že neexistuje. Dokonca po šťastí spína ruky aj samovrah, ktorý hľadá oslobodenie sa vo vlastnom zániku.
V dnešnom evanjeliu sa stretávame s Kristom ako pôvodcom najhlbšieho šťastia, ba dokonca ako so šťastím samým. Noc predtým ako predniesol zástupom revolučnú reč na Hore, strávil v modlitbe. Ráno si vyvolil dvanástich apoštolov a potom zostúpil na rovinu, ktorá sa doslova hemžila zástupmi, čo prišli z Palestíny aj z pohanských krajov. Všetci ho chceli vidieť, počuť, dotknúť sa ho.
Tie zástupy symbolizovali celé ľudstvo, teda aj nás. A to, čo vtedy Ježiš uskutočnil, chce uskutočniť aj dnes, tu, medzi nami, počas slávenia svätej omše. Tak ako vtedy zástupom, aj nám chce dať recept na hľadanie šťastia i na šťastie samo. Tento recept ide búrať všetky naše pokrútené názory a cesty, po ktorých sa ženieme za šťastím. My sa nebráňme jeho názorom, lebo on nám praje viac ako si sami môžeme priať.
Hovorí: Blahoslavení chudobní, lebo vaše je Božie kráľovstvo. Chudoba, o ktorej je tu reč, je predovšetkým sloboda od hmoty. Podľa Ježiša sú blažení a šťastní nie tí, ktorým je hmota a kapitál všetkým, ale tí, ktorým je kapitálom sám Boh, stvoriteľ hmoty a všetkého. Šťastní nie sú tí, ktorí sa stali otrokmi konzumnej spoločnosti, ale tí, ktorých cieľom sa stal večne šťastný Boh, ktorý chce urobiť šťastnými všetkých. Tí, ktorí sa stali otrokmi konzumnej spoločnosti sú pranierovaní aj prorokom Jeremiášom, ktorý už pred 2500 rokmi ich prirovnáva k zakrpatenému kríku tamarišky, ktorý sa namáhavo plazí po vyschnutej púšti a popri všetkom blahobyte ho trýzni samota, prázdnota a život zmiešaný s pieskom púšte. „Beda“! Ježiš hrozí boháčom, lebo sa dali zotročiť hmotou, si zvolávajú sami na seba.
Ďalej hovorí: Blahoslavení, ktorí teraz hladujete, lebo budete nasýtení. Hlad, o ktorom je tu reč, je hlad po dobre, pravde, kráse, po pravom šťastí – po Bohu. Túžba vedieť a veriť, že Boh existuje, je taká mocná, že sa podobá hladu. Snaha stretnúť sa Bohom v modlitbe, v Eucharistii, vo Svätom písme stáva sa pre niektorých kresťanov až trýzňou. Chceli by sa vrúcnejšie modliť, ale im to nejde, chceli by svätú omšu intenzívnejšie prežívať, ale sa im to pre roztržitosť nedarí. Kto cíti takýto hlad, nech vie, že v jeho hlade je už Boh. Už sa mu dáva, už ho začína sýtiť sebou samým, pretože ho núti hľadať a túžiť po ňom.
Na ceste za šťastím Kristus hovorí ľuďom, že jestvuje blaženosť aj u tých, čo plačú, aj blaženosť v bolestiach, aj blaženosť z vedomia, keď človek pochopil, že jeho bolesť a utrpenie môže mať zmysel, že možno ním budovať úžasné veci vo svete aj v Cirkvi.
A napokon tu máme Krista, ktorý vyhlasuje: Blahoslavení budete, keď vás budú ľudia nenávidieť, keď vás vylúčia spomedzi seba, potupia a ako zlo zavrhnú vaše meno pre Syna človeka. Radujte sa v ten deň a jasajte, lebo máte veľkú odmenu v nebi! Blahoslavení sú tí, ktorí od Boha dostali silu a dar znášať protivenstvá a prenasledovanie pre neho, lebo práve kríž je znakom, že patria Kristovi, a že sa mu podobajú. Preto ich pozýva radovať sa a plesať.
Svätý Izák Sýrsky ponúka akoby jednu sadu prostriedkov na dosiahnutie pokoja a šťastia. Je to láska k chudobe, odpor k nadbytku a utiahnutie sa od nespočetných aktivít. Správne diagnostikuje zdroje, z ktorých vychádzajú myšlienky a vášne oberajúce dušu od ticha a pokoja. Láska k chudobe je stav, kedy sme spokojní s tým, čo máme. Odpor k nadbytku vytvára slobodu, kedy nie sme zviazaní prílišnou starostlivosťou o veci tohto sveta. Utiahnutie sa od nespočetných aktivít je múdrou voľbou medzi tým, čo je pre nás prospešné a čo je len míňaním nášho času. Nasledovanie tejto rady vytvára priestor a čas pre duchovné cvičenia, ktoré vedú k stavu pokoja a ticha.
Ježiš nám svojím receptom na šťastie pomáha oddeliť falošné šťastie od pravého a súčasne nám dáva silu kráčať za ním. Preto z hĺbky srdca volajme: Verím v Boha, ktorý je večne šťastný a verím v Krista, ktorý je šťastie samo a prichádza preto, aby nám dal podiel na svojom šťastí.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi