Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

4. pôstna nedeľa – rok A

Ako Ježiš šiel, videl človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Jeho učeníci sa ho spýtali: „Rabbi, kto zhrešil – on, alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý?“ Ježiš odpovedal: „Nezhrešil ani on ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som, svetlo sveta.“ Keď to povedal, napľul na zem, urobil zo sliny blato, blatom mu potrel oči a povedal mu: „Choď, umy sa v rybníku Siloe,“ čo v preklade znamená: Poslaný. On šiel, umyl sa a vrátil sa vidiaci. Susedia a tí, čo ho predtým vídali žobrať, hovorili: „Nie je to ten, čo tu sedával a žobral?“ Jedni tvrdili: „Je to on.“ Iní zasa: „Nie je, len sa mu podobá.“ On vravel: „Ja som to.“ Pýtali sa ho teda: „Ako to, že sa ti otvorili oči?“ On odpovedal: „Človek, ktorý sa volá Ježiš, urobil blato, potrel mi oči a povedal mi: ‚Choď k Siloe a umy sa!‘ Šiel som teda, umyl som sa a vidím.“ Pýtali sa ho: „Kde je ten človek?“ Odpovedal: „Neviem.“ Zaviedli ho, toho, čo bol predtým slepý, k farizejom. Ale v ten deň, keď Ježiš urobil blato a otvoril mu oči, bola práve sobota. Preto sa ho aj farizeji pýtali, ako to, že vidí. On im povedal: „Priložil mi na oči blato, umyl som sa a vidím.“ Niektorí farizeji hovorili: „Ten človek nie je od Boha, lebo nezachováva sobotu.“ Iní vraveli: „Ako môže hriešny človek robiť takéto znamenia?“ A rozštiepili sa. Znova sa teda pýtali slepého: „Čo hovoríš o ňom ty? Veď tebe otvoril oči!?“ On odpovedal: „Je prorok.“ Židia však neverili, že bol slepý a teraz vidí, kým si nezavolali jeho rodičov. Opýtali sa ich: „Je to váš syn? A hovoríte, že sa narodil slepý? Ako to, že teraz vidí?“ Rodičia odpovedali: „Vieme, že je to náš syn a že sa narodil slepý. Ale ako to, že teraz vidí, to nevieme, ani nevieme, kto mu otvoril oči. Jeho sa spýtajte. Má svoje roky, nech hovorí sám za seba.“ Jeho rodičia hovorili tak preto, že sa báli Židov. Židia sa už totiž uzniesli, že každý, kto by ho uznal za Mesiáša, má byť vylúčený zo synagógy. Preto jeho rodičia povedali: „Má svoje roky, jeho sa spýtajte.“ Znovu teda zavolali človeka, čo bol predtým slepý, a povedali mu: „Vzdaj Bohu slávu! My vieme, že ten človek je hriešnik.“ On odvetil: „Či je hriešnik, neviem. Ale jedno viem: že som bol slepý a teraz vidím.“ Spýtali sa ho teda: „Čo urobil s tebou? Ako ti otvoril oči?“ Odpovedal im: „Už som vám povedal, a nepočuli ste. Prečo to chcete počuť znova? Chcete sa aj vy stať jeho učeníkmi?“ Vynadali mu a povedali: „Ty si jeho učeník, my sme Mojžišovi učeníci. My vieme, že Mojžišovi hovoril Boh, a o tomto nevieme ani to, odkiaľ je.“ Ten človek im odpovedal: „Práve to je čudné, že vy neviete, odkiaľ je, a mne otvoril oči. Vieme, že hriešnikov Boh nevyslyší; ale vyslyší toho, kto si Boha ctí a plní jeho vôľu. Od vekov nebolo počuť, že by bol niekto otvoril oči slepému od narodenia. Keby on nebol od Boha, nemohol by nič také urobiť.“ Povedali mu: „Celý si sa v hriechoch narodil a nás poúčaš?!“ A vyhnali ho von. Ježiš sa dopočul, že ho vyhnali, vyhľadal ho a povedal mu: „Ty veríš v Syna človeka?“ On vravel: „A kto je to, Pane, aby som v neho uveril?“ Ježiš mu povedal: „Už si ho videl a je to ten, čo sa rozpráva s tebou.“ On povedal: „Verím, Pane,“ a klaňal sa mu. Ježiš povedal: „Súdiť som prišiel na tento svet: aby tí, čo nevidia, videli, a tí, čo vidia, aby oslepli.“
Začuli to farizeji, čo boli pri ňom, a povedali mu: „Sme azda aj my slepí?!“ Ježiš im odpovedal: „Keby ste boli slepí, nemali by ste hriech. Vy však hovoríte: ‚Vidíme.‘ A tak váš hriech ostáva.“

Jn 9, 1- 4

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Každého z nás zaplaví vlna dojatia, keď vidíme na ulici človeka s čiernymi okuliarmi na očiach a s bielou paličkou v ruke, ktorou oťukáva priestor pred sebou. Nevdojak začneme premýšľať o živote nevidiaceho človeka a vzápätí odháňame myšlienky, čo keby niečo podobné postihlo aj nás – život bez svetla, bez slnka, bez hviezdneho neba, bez tvarov a farieb prírody alebo umenia, bez krásnych čŕt milovaných ľudí… Veru, bolestný je údel toho, ktorý stratil zrak. A naopak, všetci prežívame akúsi spoluúčasť na radosti človeka, ktorý zrak získa. Noviny písali o 39-ročnej žene z Veľkej Británie, ktorej sa po páde vo vlastnom byte znova vrátil zrak, ktorý stratila pred pätnástimi rokmi. Po prvý raz uvidela svojho muža, za ktorého sa vydala ako nevidiaca, aj svoju dvojročnú dcérku.
Podobné dojatie sme mohli cítiť aj pri čítaní dnešného evanjelia, v ktorom evanjelista Ján opisuje uzdravenie človeka, ktorý bol od narodenia slepý. Možno to bolo kvôli dajakej vrodenej vade, ktorú nebolo možné odstrániť prirodzenou cestou. Tento človek mal celý život prežiť v tme, vo svojom malom svete, v ktorom bol úplne závislý na iných ľuďoch. Jeho údel, samozrejme, zapôsobil aj na apoštolov a hoci boli poučení z Jóbovho prípadu, predsa ich ovplyvňoval starý židovský názor, že každé ľudské nešťastie je priamym následkom hriechu. Preto sa pýtali Ježiša: Rabbi, kto zhrešil – on alebo jeho rodičia –, že sa narodil slepý? Ale Ježiš im dal prekvapivú odpoveď: Nezhrešil ani on, ani jeho rodičia, ale majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Musíme konať skutky toho, ktorý ma poslal, dokiaľ je deň. Ide noc, keď nik nebude môcť pracovať. Kým som na svete, som svetlo sveta. A po týchto slovách nasledoval akt samotného uzdravenia.
Všimnime si pri tomto uzdravení jeden zaujímavý fakt. Iným uzdraveniam totiž predchádzala podmienka viery uzdraveného, ale tento prípad sa z tohto rámca vymyká. Poradie je tu obrátené. Slepému bol najskôr daný zrak, a až potom prišla otázka viery v Ježiša Krista. Ježiš to okomentoval slovami: Majú sa na ňom zjaviť Božie skutky. Uzdravením sa ukázala Ježišova moc, dávať ľuďom svetlo Božej pravdy a viery, oživujúci princíp, ktorý vnáša do života pravý jas a osvetľuje jeho zmysel a cieľ.
Desíme sa telesnej slepoty, ale či nám má byť ľahostajná slepota duše? Ak nechceme, aby sa nám plný žalúdok a hromadenie vecí stalo alfou a omegou všetkého úsilia, potrebujeme svetlo, ktoré nám pomáha viesť aktívny život a jasne vidieť cieľ, ku ktorému by sme nasmerovali svoju aktivitu. Ak by nám stačil plný žalúdok a peňaženka, tak by nám mohlo stačiť aj zdravé telo so zdravými očami. Priznajme si, že často sme pod vplyvom tejto predstavy, ba čo je horšie, akosi sme si podľa nej privykli žiť, zvlášť v dnešnom svete, ktorý je samý zhon. Ale aj v tom najväčšom blahobyte sa nájdu okamihy, keď si človek uvedomí, že k spokojnosti mu čosi chýba, že zmysel života je niekde úplne inde, ako si on predstavoval.
Dcéra istého boháča spáchala samovraždu. Mala všetko, po čom jej túžilo srdce. Dosiahla vysokoškolské vzdelanie, mala veľa priateľov, bola obdarená telesnou krásou a mohla si kúpiť všetko, čo si len zaumienila. Na lístok, ktorý sa našiel pri jej mŕtvole, napísala: Nenašla som zmysel života.
Teraz snáď všetci cítime, že bez svetla viery sa nedá žiť. Lenže ako a kde ho hľadať? U Ježiša! Lebo tak, ako dal Ježiš svetlo očiam slepému od narodenia, tak dáva svetlo viery aj nám. Dáva nám ho ako veľký a nezaslúžený dar, ktorý môžeme, ale aj nemusíme, prijať. Záleží na nás. Boh nám šťastie nemôže nanútiť.
Bože, ty si nám dal prirodzené svetlo očí a dávaš nám aj svetlo viery. Daj, prosíme, aby sme ho vedeli prijať. Nech vieme odolávať nástrahám tohto sveta, ako vedel odolávať slepý človek útokom farizejov a nedal sa odradiť od stretnutia s tebou.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín