Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

26. nedeľa v období „cez rok“ – v roku C

Ježiš povedal farizejom: „Bol istý bohatý človek. Obliekal sa do purpuru a kmentu a deň čo deň prepychovo hodo­val. Pri jeho bráne líhal akýsi žobrák, menom Lazár, plný vredov. Túžil nasýtiť sa z toho, čo padalo z boháčovho stola, a len psy prichádzali a lízali mu vredy. Keď žobrák umrel, anjeli ho zaniesli do Abrahámovho lona. Zomrel aj boháč a pochovali ho. A keď v pekle v mukách pozdvihol oči, zďaleka videl Abraháma a Lazára v jeho lone. I zvolal: „Otec Abra­hám, zľutuj sa nado mnou a pošli Lazára, nech si namočí aspoň koniec prsta vo vode a zvlaží mi jazyk, lebo sa hrozne trápim v tomto plameni!“ No Abrahám povedal: „Synu, spomeň si, že si dostal všetko dobré za svojho života a Lazár zasa iba zlé. Teraz sa on tu teší a ty sa trápiš. A okrem toho je medzi nami a vami veľká priepasť, takže nik – čo ako by chcel – nemôže prejsť odtiaľto k vám ani odtiaľ prekročiť k nám.“ Tu povedal: „Prosím ťa, Otče, pošli ho do domu môjho otca. Mám totiž piatich bratov; nech ich zaprisahá, aby sa nedostali aj oni na toto miesto múk.“ Abrahám mu odpove­dal: „Majú Mojžiša a Prorokov, nech ich počúvajú.“ Ale on vravel: „Nie, otec Abrahám. Ak príde k nim niekto z mŕt­vych, budú robiť pokánie.“ Odpovedal mu. „Ak nepočúvajú Mojžiša a Prorokov neuveria, ani keby niekto z mŕtvych vstal.“

Lk 16, 19 – 31

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Občas stretneme človeka, ktorý svojím správaním hovorí o sebe, aký je dobrý, dokonca tak dobrý, že lepšieho už ani nemožno na svete nájsť a keby tu nebol, svet by bol veľmi ochudobnený. Lenže ako sa presvedčiť o jeho dobrote? Treba ju spoznávať, „ochutnať“. Lebo náš život nech je akokoľvek dobrý a svätý, ale ľuďom nedáme dôkaz našej svä­tosti a dobroty, nespoznajú, akí v skutočnosti sme.
Ježiš nás na takého správanie upozorňuje dnešným podobenstvom. Boháč si tiež myslel, že je dobrý. Poctivo sa staral o psov, kŕmil ich, hral sa s nimi... Jeho dom však bol akoby zamurovaný, takže nik, okrem neho, nepocítil jeho dobrotu. Lazárovi by stačili aj odpadky, ale boháč mu ich nehádzal, lebo tie hádzal psom. On mohol byť dobrý, ale čo z toho, keď nikto, okrem psov, neochutnal z jeho dobroty?
Veriaci človek by mal otvoriť svoju dobrotu, mal by byť akoby nápojom, ktorý je každému ponúknutý na ochutna­nie, aby tak všetci, ktorí ho stretnú, cítili, že tento človek je naozaj dobrý. Buďme úprimní, keby sme boli takýmito veriacimi ako by nás ľudia radi vyhľadávali?!
Kristus je vzorom otvorenosti vlastného života voči ľuďom. On, najväčší Boháč, stal sa chudobným a na kríži zostal umučený a nahý. Prečo? Aby všetkým dal dôkaz lásky a dobroty Trojjediného Boha a bol nám príkladom, aby sme aj my podobne otvárali svoju dobrotu a ponúkli ju iným.
Pred Alexandra Veľkého (365-323) predviedli piráta Diogéna, ktorý si mal od cisára vypočuť rozsudok smrti. Cisár sa ho spýtal: Prečo si sa stal pirá­tom? On odpovedal: Lebo som mal iba jednu loďku. Keby som mal toľko lodí ako ty, a tak vyzbrojených ako sú tvoje, bol by som cisárom. Takto som zlodejom. Videl si niekedy, že chudoba by rodila čnosť? Vlka z lesa vydurí hlad. Cisár sa zamyslel a povedal: V tejto chvíli je zbavená tvoja chudoba. Nebudeš chudobný. Si omi­lostený. A o Diogénovi už nebolo viac počuť, že by zbíjal a zabíjal.
Aké by to bolo, keby tí, ktorých stretneme, videli v nás Alexandrov Veľkých! Keby manželka zbadala, že manžel má dlaň, ktorá vie pohladiť, vie jej priniesť kvet, je ochotný pomôcť s uparovaním…, lebo ako inak pocíti jeho dobrotu, ak ju nedokáže prejaviť teplotou srdca? Aké by to bolo, keby mamy zažili od svojich detí ochotu ich lásky? Možno vaše dieťa sa vám odsudzuje, práve preto, že hoci ste dobrí, zostávate neprístupní. Kedy ste naposledy zobrali do náručia dieťa, pritúlili ste si ho, pohladili, aby ste mu prejavili lásku?
Sme povolaní sa otvárať jeden druhému a zdieľať to najcennejšie, čo máme – lásku. Keď v tom budeme dôslední, Ježiš bude môcť byť na nás hrdý. Lebo nie sme dobrí, ani zbožní, ani veriaci, ak nedokážeme vidieť, aké ťažkosti majú naši rodičia, susedia, manželka, manžel, priateľ, spolužiak… Dobrota musí byť ochutnaná. V tom je dobrota Božia, že pri živote drží aj zlodeja, aj svätca a v tom má byť aj dobrota veriaceho, že Bohu aktívne pomáha, aby bol svet lepší, krajší, milší a preniknutý láskou ku všetkým bez rozdielu.
Preto sa už dnes poobzerajme okolo seba a hľadajme človeka, ktorý čaká na náš úsmev, priateľské slovo, SMS- správu, mail, milý pohľad či podporu. Ak to dokážeme, vtedy budeme dobrí, lebo budeme nasledovať nášho Pána, ktorý bol najlepší, lebo on nám rozdal všetko aj vlastný život a robí tak naďalej pri každej svätej omši.
Dajme iným ochutnať z našej dobroty, lebo veriaci človek, nech je ako­koľvek dobrý, ale je zablokovaný iba pre seba, je málo osožný. A my túžme byť osožní!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Nestaraj sa o to, aby si sa pomstil, ty, ktorý potrebuješ odpustenie. sv. Lev Veľký