Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

14. nedeľa v období „cez rok“ – v roku C

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu! Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov. Nenoste mešec ani kapsu ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte! Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: „Pokoj tomuto domu! Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu. Neprechádzajte z domu do domu!  A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom a povedzte im: „Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.“ Keď prídete do niektorého mesta a neprijali by vás, vyjdite do jeho ulíc a povedzte: „Striasame na vás aj prach, čo sa nám vo vašom meste prilepil na nohy. Ale vedzte, že sa priblížilo Božie kráľovstvo!“ Hovorím vám, že Sodomčanom bude v onen deň ľahšie ako takému mestu. Sedemdesiati dvaja sa vrátili natešení a hovorili: „Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene!“ On im povedal: „Videl som satana padať z neba ako blesk. Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí. No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.“

Lk 10, 1-12. 17-20

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Neraz sa v pamäti vraciame k stretnutiam, ktoré boli pre nás významné, ale aj k stretnutiam, ktoré sa stali výstrahou do budúceho života. Každý deň nám prináša nové a nové stretnutia, prostredníctvom ktorých môžeme sa lepšie spoznať či pochopiť. Tieto stretnutia nemusia byť vôbec spojené s dlhým rozprávaním, lebo niekedy stačí pozdrav, úsmev, milé slovo...
Túto skutočnosť si uvedomovali aj sedemdesiati dvaja, ktorých Ježiš poslal do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. Dal im návod ako majú apoštolovať. A keďže konali podľa jeho návodu, natešení sa vrátili a hovorili: Pane, aj zlí duchovia sa nám poddávajú v tvojom mene.
Z týchto slov máme možnosť pochopiť silu a účinok evanjelia. Ježiš na ich natešené tvrdenie, reagoval: Videl som satana padať z neba ako blesk. Týmto tvrdením chce im oznámiť, že jeho nepriateľ nemá moc, ale iba zneužíva jeho priazeň, láskavosť a spravodlivosť. Preto veľmi jasne a prezieravo oznamuje sedemdesiatim dvom, ale aj nám, že naše počínanie má opravdivú hodnotu iba v Božom riadení. Ježiš to vyjadruje slovami: Hľa, dal som vám moc šliapať po hadoch a škorpiónoch i po všetkej sile nepriateľa a nič vám neuškodí.
My si namýšľame, že všetkému rozumieme, že sme dostatočne trpezliví a vytrvalí, pričom zabúdame, že máme verného zástancu, ktorý nám dáva istotu a prichádza k nám vo svojej Cirkvi. Neznepokojujme sa nad tým, čo sa nám v živote môže stať, čo sa k nám môže priblížiť, ale radujme sa z toho, čo sa už priblížilo. Ježiš jasne hovorí, čo to je: Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.
Nesmieme sa však nechať uspokojiť, že nič sa nám nemôže stať. Práve naopak, my sa musíme vyvarovať nebezpečenstva zlých duchov. Robíme chybu, že viac sa venujeme svetským veciam ako duchovným. Pán nás varuje, že nikdy nesmieme zabudnúť na našu spásu.
Dary, ktoré apoštoli dostali, sú veľmi cenné a vzácne. Najcennejším z nich však bola osobná Božia milosť, ktorú dostali ako účasť na Božom živote. Je to opravdivá radosť z toho, že ich mená sú zapísané v nebi. Ježiš to opäť veľmi krásne povedal: No neradujte sa z toho, že sa vám poddávajú duchovia, ale radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi. Tým vyjadruje, že nechcel si ľudí získať darmi tohto sveta, ale láskou, Božou láskou. Keby jej nebolo, všetci jeho nasledovníci by skončili zradou, ktorej výstrahou je Judáš.
Už pre podobné udalosti, ktoré majú na nás nepriaznivý vplyv, máme uprednostniť blížiace sa Božie kráľovstvo. Pamätajme, že Boh vždy prvý nadväzuje kontakt, a ak ho my neopustíme, on sa od nás neodvráti. Najskôr príde s kvetom pomáhajúcej milosti, s dobrou myšlienkou či vnuknutím. Ak človek prijme jeho dar, z kvetu bude plod, ale ak ho odmietne, kvet zvädne a odumrie. Je to podivuhodné, že Boh nielenže prvý ponúka milosť, ale pomáha nám, aby sme ju aj prijali. Je to ťažké pochopiť, a práve preto musíme o všetko prosiť, ako keby všetko záviselo od Boha, ale zároveň aj vyvinúť snahu pracovať, ako keby všetko záviselo od nás. Na túto skutočnosť reaguje svätý Augustín, ktorý hovorí: Boh od nás nežiada nemožné, ale chce, aby sme robili, čo môžeme a prosili o to, čo nemôžeme. Potom nám pomôže, aby sme mohli.
Veľmi často padáme pod problémami, ktoré nás dokážu znechutiť. Sústreďme sa, aby sme sa dokázali orientovať vo svetle viery, lebo každý, kto nekoná vo svetle viery, môže ľahko pretrhnúť spojenie s Bohom. Nesústreďujme svoju pozornosť iba na človeka, ale v prvom rade sa držme Syna človeka, ktorého potrebujeme, ak chceme pochopiť seba samých.
So zaujímavou myšlienkou prichádza Os Guiness vo svojej knihe Prach smrti, keď opisuje jednu scénku komédie, ktorú hral nemecký komik Karl Vallentin. Tento herec prichádza na javisko, osvetlené len malým krúžkom svetla. Znovu a znovu obchádza tento kruh s utrápenou tvárou. Niečo hľadá. Po chvíli ho stretne policajt a pýta sa ho, čo hľadá: Stratil som kľúč od svojho domu, odpovedá komik. Policajt mu pomáha hľadať, ale hľadanie nakoniec dopadne bezvýsledne. Ste si istý, že ste ho stratili tu?, pýta sa policajt. To nie! hovorí komik a ukazuje na tmavý kút. Bolo to tam! Nuž prečo ho hľadáte tu? Pretože tam nie je svetlo, odpovedá komik.
Slová nádeje sú pre nás svetlom v tme. Pochopiť ich a riadiť sa nimi, vyžaduje úsilie. Zotrvať v priateľstve s Kristom znamená hľadať možnosti, ako najlepšie splniť svoju úlohu. Túžme prekonávať svoje slabosti a napĺňajme dušu Božou silou, aby sme hovorili viac srdcom ako rozumom a pri tejto snahe nech nám pomáhajú Pánove slová: Radujte sa, že sú vaše mená zapísané v nebi.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín