Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

3. veľkonočná nedeľa – rok C

Ježiš sa znova zjavil učeníkom pri Tiberiadskom mori. A zjavil sa takto: Boli spolu Šimon Peter, Tomáš nazývaný Didymus, Natanael z Kány Galilejskej, Zebedejovi synovia a iní dvaja z jeho učeníkov. Šimon Peter im povedal: „Idem loviť ryby.“ Povedali mu: „Pôjdeme aj my s tebou.“ Išli a nastúpili na loď. Ale tej noci nechytili nič. Keď sa už rozodnilo, stál Ježiš na brehu; ale učeníci nevedeli, že je to Ježiš. A Ježiš sa ich opýtal: „Deti, máte niečo na jedenie?“ Odpovedali mu: „Nemáme.“ On im povedal: „Spustite sieť z pravej strany lode a nájdete.“ Oni spustili a pre množstvo rýb ju už nevládali vytiahnuť. Učeník ktorého Ježiš miloval povedal Petrovi: „To je Pán.“ Len čo Šimon Peter počul, že je to Pán, pripásal si šaty – bol totiž nahý – a skočil do mora. Ostatní učeníci prišli na lodi, lebo neboli ďaleko od brehu, len asi dvesto lakťov a sieť s rybami ťahali za sebou. Keď vystúpili na breh, videli rozloženú pahrebu a na nej položenú rybu a chlieb. Ježiš im povedal: „Doneste z rýb, čo ste teraz chytili!“ Šimon Peter šiel a vytiahol na breh sieť plnú veľkých rýb. Bolo ich stopäťdesiattri. A hoci ich bolo toľko, sieť sa nepretrhla. Ježiš im povedal: „Poďte jesť!“ A nik z učeníkov sa ho neodvážil spýtať: „Kto si?“, lebo vedeli, že je to Pán. Ježiš pristúpil, vzal chlieb a dával im; podobne aj rybu. To sa Ježiš učeníkom zjavil už tretí raz od svojho zmŕtvychvstania.

Jn 21, 1- 14

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Pre každého človeka je čosi typické. Jeden je veselý, druhý vážny, iný používa v reči často dajaký výraz, ďalší je na klebety a neudrží tajomstvo…
Evanjelium dnešnej nedele nám predstavuje portrét Ježiša Krista a vyzdvihuje to, čo bolo preň typické: láska k ľuďom a pomoc v biede, keď sú bezradní.
Všetky evanjeliá nám predstavujú Ježiša so širokým srdcom a dnešný úryvok to iba potvrdzuje. Apoštoli celú noc lovili ryby, ale nič nechytili. Unavení, a aj nahnevaní, vracali sa k brehu. V tom počuli hlas, ktorý im radí, aby spustili sieť z pravej strany lode. Nespoznali hneď Ježiša, lebo boli pomerne ďaleko od brehu, ale poslúchli a chytili veľké množstvo rýb. Ján ich aj spočítal – bolo ich 153. Práve vtedy si uvedomili, že čosi také môže urobiť iba Ježiš, iba on môže nezištne pomôcť ľuďom, keď sú v biede.
Môžeme povedať, že kde je Pán, tam je všetko, čo človek potrebuje pre život. Tam je život plnohodnotný a šťastný. Ale táto skutočnosť bude aktuálna iba vtedy, keď nestratíme s Ježišom kontakt. Ako na to, ukazujú nám apoštoli. Oni nepolemizujú s Ježišom, neokríknu ho, že nerozumie rybolovu a takto ráno už nič nechytia, ale na jeho radu spustia sieť. Apoštoli nadviazali s Pánom kontakt cez poslušnosť, čo je veľká škola aj pre nás. My často žijeme v presvedčení, že kontakt s Ježišom nadviažeme len cez nedeľnú svätú omšu alebo občasnú spoveď či modlitbu. Je to iste chvályhodný kontakt, ale nie úplný. Ten sa dostaví iba cez našu poslušnosť Ježišovmu slovu.
Ako na to? Naučme sa v každom okamihu svojho života dávať Bohu svoje áno. Prekrásny vzor je pre nás Panna Mária. Celý jej život sa nesie v tomto duchu. Aj my máme vedieť v rozličných situáciách života, položiť si otázku: Ako by na mojom mieste konal Ježiš Kristus? On nám dá odpoveď. A vtedy si máme povedať: V tejto situácii sa budem snažiť robiť tak, ako by robil Ježiš, tak, ako mi on poradil. A aby sme mali o svojich skutkoch dobrý prehľad, máme sa naučiť pravidelne si spytovať svedomie. Teda nielen iba pred spoveďou, ale denne – najlepšie je spojiť ho s večernou modlitbou a ním zakončiť deň.
Robím tak? Usilujem sa pomocou spytovania svedomia byť lepší, dokonalejší, svätejší? Snažím sa žiť tak, ako by na mojom mieste konal Ježiš?
Londýnske noviny priniesli pred mnohými rokmi túto správu: Pripravujeme expedíciu na Južný pól. Hľadáme odvážlivcov a záujemcov o túto dobrodružnú cestu. Neponúkame veľa: trocha peňazí, veľké mrazy, mesiace bez denného svetla, neustále nebezpečenstvo a neistý návrat. Odmeny, pocty a vyznamenania až po úspešnom ukončení expedície. Prihlásilo sa okolo päťtisíc záujemcov, ktorí boli ochotní riskovať.
S Ježišom nemusíme riskovať, on predstavuje istotu. Ak s ním budeme v kontakte, prežijeme plnohodnotný a šťastný život. Očakáva od nás iba poslušnosť. Cvičme sa v nej aj v tomto týždni a potom pocítime, aké krásne je žiť s ním.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi