Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

Nedeľa Svätej rodiny - rok C

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali. Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami. Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“ On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril. Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci. A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Lk 2, 41- 52

Myšlienky k homílii diakona Juraja Valúšeka

Dnes často počúvame a čítame o rodine. Poznáme, ako sa rodina mení, aké sú materiálne a finančné problémy rodín, ako stúpa rozvodovosť - ako si nájsť životného partnera, ako s ním vydržať... O rodine rozprávajú vedci z rôznych odborov, zástupcovia všetkých politických strán a hnutí, prezidenti, premiéri aj králi. Aj všetky náboženstvá a filozofie nikdy nevynechajú tému rodiny. Rodina je totiž základnou bunkou spoločnosti. Rodinu potrebuje každý človek na zdravý vývoj svojej osobnosti. Každý z nás by chcel mať ideálnu rodinu. Vieme však, že ideálna rodina neexistuje. Všade sú problémy, všade sú ťažkosti, konflikty, nedorozumenia. Koľko ľudí, toľko názorov, toľko postojov, toľko rôznych želaní. A dobre vieme, že počas výmeny názorov to zvykne často zaškrípať. Ako teda urobiť našu rodinu ideálnou?
Dnes oslavujeme Svätú rodinu, ktorá je vzorom pre každú rodinu, ktorá chce byť ideálna. Prečo? Pretože v tejto rodine je Ježiš. Svätá rodina to tiež nemala ľahké. Boli chudobní, na chleba si museli zarábať tvrdou lopotou. Určite trpeli, keď ich ohovárali. Zažili aj prenasledovanie zo strany štátnej moci a museli emigrovať do Egypta. Cestovanie v tých časoch vôbec nebola zábava. Ale mali Ježiša, a kde je Ježiš, tam je Láska. A kde je láska, tam ide aj život omnoho lepšie.
Možno sa vám zdajú moje slová abstraktné a príliš nekonkrétne. Pokúsim sa vám ich priblížiť na jednom príklade. Je to príbeh jednej rodiny v Írsku. Mali päť detí a najmladšiemu synovi Patrikovi jedného dňa zistili nádor na mozgu. Celú rodinu to veľmi zarmútilo. Boli bezradní, lebo všetci malého Patrika veľmi ľúbili. Boli veriaci, ale len tak vlažne. V tejto situácii vyhľadali kňaza a posťažovali sa mu na svoj kríž. Kňaz ich povzbudil a dal im radu: Každý večer sa spolu modlite, celá rodina aj s Patrikom. A ja sa budem modliť za vás aj s našimi farníkmi. Dobrý Pán Boh vám určite dá milosť, aby ste tento ťažký kríž vládali niesť. A rodičia kňaza poslúchli. Každý večer sa rodina modlila za malého Patrika. Po istom čase si lekári všimli, že nádor v hlave sa Patrikovi začína zmenšovať. Celú rodinu prenikla obrovská radosť a ešte vrúcnejšie sa modlili k Bohu. Je to neuveriteľné, ale postupne nádor Patrikovi úplne zmizol z hlavy! Radosť tejto rodiny sa nedá opísať slovami. Z celého srdca ďakovali Bohu, že ich syna ešte nepovolal k sebe. Všetkým, čo sa spolu s nimi modlili, vrúcne ďakovali a vraveli: Viete, možno preto Patrik ochorel, aby nás Pán naučil modliť sa. Dovtedy sme sa nikdy nemodlili, ale strach o syna nás donútil. Spoznali sme krásu a silu modlitby. Zistili sme, že prežívať život spolu s Bohom, je to najväčšie šťastie. Boh neuzdravil len Patrika. On uzdravil celú našu rodinu! Otvoril nám oči a ukázal sa nám.
Tento príbeh je skutočný, dáva nádej aj nám: Ak pozveme do našej rodiny Ježiša a budeme zachovávať to, čo nás naučil, určite bude naša rodina uzdravená. Možno nie telesne, ale duchovne, a to je dôležitejšie. Každý človek aj každá rodina má svoj kríž, ale Ježiš nám môže pomôcť a uľahčí nám bremeno. Pozvime Ježiša do svojho života a uvidíme, aké divy dokáže urobiť jeho moc a láska.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín