Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

21. nedeľa „cez rok“ - rok B

Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: „Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?!“ Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: „Toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať ta, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú Duch a život. Ale niektorí z vás neveria.“ Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: „Preto som vám hovoril: Nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec.“ Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal Dvanástim: „Aj vy chcete odísť?“ Odpovedal mu Šimon Peter: „Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží Svätý.“

Jn 6, 60- 69

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Iste sa vám už veľakrát stalo, že ste kohosi napomínali alebo mu radili v dajakej vážnej veci a on vôbec nereagoval. Mnohí rodičia majú tieto problémy s deťmi. Ich rady nie a nie vypočuť, nie a nie si dať povedať. Keď sa však dostanú do problémov, potom nevedia, ako ich riešiť. Keby si dali povedať, mnohým zlým veciam by sa vyvarovali.
Ani niektorí Ježišovi apoštoli a poslucháči si nedali od neho poradiť. Ich pýcha bola silnejšia ako Ježišova láska. Preto hodili rukou nad jeho slovami a povedali: Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?! Prestali s ním chodiť, čo bolo ich veľkou chybou.
Čo ich tak veľmi pobúrilo? Vráťme sa o päť týždňov dozadu. Vtedy im Ježiš ponúkol hmotný chlieb. Z piatich chlebov a dvoch rýb sa všetci nasýtili. Pre tento zázračný skutok ho chceli urobiť kráľom, aby sa mohli vždy zadarmo živiť. No potom im ponúkol chlieb svojho Slova a napokon aj chlieb svojho Tela. Tieto ponuky však už neprijali, ba pohoršovali sa nad tým, čo hovorí, veď poznali jeho otca a príbuzných. Ako sa im teda tento môže ponúknuť za pokrm a nápoj? Niektorí začali tvrdiť, že je pomätený, preto aj niektorí z jeho príbuzných prišli, aby ho odviedli domov. Ježiš sa čudoval tvrdosti ich srdca a pýtal sa: A čo poviete potom, keď ma budete vidieť celého s telom a s dušou vystupovať tam, odkiaľ som prišiel? Tu rozhoduje Duch! Ježiš vedel, že Duch oživí jeho telo a dovolí mu, aby s ním prešiel aj cez zatvorené dvere. Prečo potom by Duch nemohol dostať jeho telo ako pokrm aj do tiel učeníkov? Vedel však, že bude to ťažké, lebo oni neprijali jeho náuku ani o slove, akoby potom prijali náuku o jeho tele? Vtedy naozaj mnohí prestali s ním chodiť a išli svojou cestou.
Ježišova ponuka je aktuálna aj dnes. Ponúka nám dvojaký chlieb:
– Chlieb, ktorý oživuje naše telo. S tým asi nik nemá problémy, lebo každý ho prijíma akosi automaticky ako samozrejmú vec. Požívame ho bez vďaky, ako čosi, čo nám Boh je povinný dať. Už tu sa stávame veľkými nevďačníkmi.
– Chlieb, ktorý oživuje našu dušu a to cez svoje slovo a telo. Pri tejto ponuke sa jeho učeníci rozdeľujú. Jedni si s láskou a úctou vypočujú jeho slovo a pokorne sa skláňajú pred jeho telom v Eucharistii. Iní, ktorí mu neveria, ale predsa pri ňom zostávajú, no iba do určitej chvíle, potom odchádzajú a ďalší, ktorí šomrú proti jeho slovu aj telu. Im sa vidí, že Ježiš od nich veľa požaduje, preto hádžu rukou a radšej nadávajú na Boha, Cirkev, pápeža či kňazov… Radi spomínajú, ako všetko bolo lepšie a jednoduchšie za predchádzajúceho režimu. Radšej si dajú dieťa pokrstiť alebo sa zosobášia u nekatolíkov, lebo tí nepotrebujú ani spoveď, ani prijímanie, ani birmovku. A odchádzajú… Všimli ste si reakciu Ježiša, keď od neho poslucháči odchádzali? On ich nepristavoval, nevyjednával s nimi, lebo dobre vedel, že tí, ktorým chýba viera, nevydržia pri ňom. Tu nepomôže ani mnohoročná náboženská výchova, ani dobrá rodinná tradícia, ani hmotné výhody, ani vplyv silných osobností alebo ľudských ohľadov.
Do ktorej skupiny by som sa zaradil ja? Snažím sa žiť podľa Ježišovho slova a skláňam sa pred jeho telom v Eucharistii, alebo patrím k tým, ktorých viera postupne chladne a vzďaľujem sa mu? Alebo nebodaj patrím medzi tých, ktorí už dávno hodili rukou a povedali Pánovi: Tvrdá je to reč! Kto to môže počúvať?! A vlastne ani neviem, prečo som tu?
Prosme dnes o dar viery, aby sme dokázali prijať chlieb Ježišovho slova a tela. Tak ako to dokázal jeden z najväčších bádateľov jadrovej a atómovej fyziky Luis Ringut v Ženeve na medzinárodnom stretnutí vedcov. Vyhlásil tam: Chcem si vyprosiť, aby o mne niekto tvrdil, že som vedec zaťažený vierou. Moja viera nie je zaťaženie, nespútava môjho ducha, ale naopak, povznáša ma, svieti mi ako slnko na cestu života a podporuje moje vedecké bádanie.
Aká je tvoja viera, brat, sestra? – asi túto otázku by nám v tejto chvíli položil Ježiš. Snažme sa o to, aby cez tento týždeň sme boli svedkami viery pre všetkých a povzbudení dnešným Ježišovým slovom a telom ukázali svetu, že je to pre nás ten najcennejší a najvzácnejší dar.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Sobota - 22.6.
Svätého Pavlína z Noly, biskupa
Svätých Jána Fišera, biskupa, a Tomáša Morusa, mučeníkov
Preblahoslavenej Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 23.6.
12. nedeľa v Cezročnom období
Pondelok - 24.6.
Narodenie svätého Jána Krstiteľa
(slávnosť)
Štvrtok - 27.6.
Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)
Piatok - 28.6.
Svätého Ireneja, biskupa a učiteľa Cirkvi, mučeníka
(spomienka)
Viac ...


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Jediná reč, ktorej rozumejú všetci ľudia, je láska. sv. Jozef Freinademetz