Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

6. veľkonočná nedeľa - rok B

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako mňa miluje Otec, tak ja milujem vás. Ostaňte v mojej láske! Ak budete zachovávať moje prikázania, ostanete v mojej láske, ako ja zachovávam prikázania svojho Otca a ostávam v jeho láske. Toto som vám povedal, aby vo vás bola moja radosť a aby vaša radosť bola úplná. Toto je moje prikázanie: Aby ste sa milovali navzájom ako som ja miloval vás. Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Vy ste moji priatelia, ak robíte, čo vám prikazujem. Už vás nenazývam sluhami, lebo sluha nevie čo robí jeho Pán. Nazval som vás priateľmi, pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho Otca. Nie vy ste si vyvolili mňa, ale ja som si vyvolil vás a ustanovil som vás, aby ste išli a prinášali ovocie a aby vaše ovocie zostalo; aby vám Otec dal všetko, o čo ho budete prosiť v mojom mene. Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.

Jn 15, 9- 17

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Keď jazdíme po našich cestách, zistíme, že doslova sú prepchané autami. Na sídliskách niet kde parkovať a na dedinách asi nie je dom, pred ktorým by nestál automobil. Ale nechcem hovoriť o množstve áut, ale o tom, že každé má svoju značku a evidenčné číslo, podľa ktorého sa dá určiť jeho majiteľ.
Aj nám kresťanom bola daná značka, podľa ktorej sa máme navzájom poznať, a aj iní ľudia nás majú podľa nej definovať. Touto poznávacou značkou je láska. Ježiš o nej hovorí v dnešnom evanjeliu: Toto vám prikazujem: Aby ste sa milovali navzájom.
Teraz si možno mnohí vzdychnú, že asi by bolo lepšie, keby nám Ježiš vybral dajaké iné poznávacie znamenie. Napríklad odznak alebo ruženec či modlitebnú knižku v ruke… ale on však vyberá vôbec to najťažšie na svete – lásku! A čo je úplne najhoršie, že nielen iba k tým, ktorí nás milujú, ale aj k tým, ktorí nás nenávidia. Iní sa zasa môžu v duchu sťažovať, že Kristus príliš často rozpráva o láske, a teda môže tu vzniknúť dojem, že ten, kto o nej veľa hovorí, môže byť človek, ktorý vidí iba seba.
Mal, či nemal, Ježiš právo takto hovoriť? Mal, lebo on ukázal lásku v praxi. Vieme, ako veľmi miloval svoju matku, pestúna, hriešnikov, chorých, mrzákov, apoštolov, cudzích ľudí ba aj Judáša. S láskou ho varuje, aby ho nezradil. Apoštolom povedal: Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov. Dobre poznáme aj jeho prístup k nepriateľom. Na kríži sa za nich modlí: Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia. Nezabúda ani na tých, ktorí zostanú vo svete po jeho nanebovstúpení. Dáva im seba samého v Eucharistii, napĺňa ich svojím Duchom, dáva im svoju Lásku a káže, aby sa ňou milovali. Láska sa stala poznávacím znamením kresťanov.
O tejto téme sa veľa a často hovorí na našich zhromaždeniach. Dobre vieme, že na pochopenie Ježišovho príkazu netreba veľké vzdelanie, ani mať preštudovanú teológiu, ani netreba chodiť do rôznych spolkov a združení. Tu stačí mať ochotu milovať blížneho ako seba samého a vidieť v ňom človeka, ktorý je odkázaný na našu lásku. Preto je nevyhnutné, aby sme často porovnávali svoj život s Ježišovým životom, lebo práve na ňom môžeme najlepšie vidieť, ako sa láska žije v praxi.
Snažím sa milovať podľa Ježišovho vzoru? A to nie iba členov mojej rodiny, ale aj ľudí cudzích, neznámych, ľudí, ktorí mi ublížili, ba aj nepriateľov? Usilujem sa vidieť vo všetkých Krista?
Istého misionára poslali do Južnej Ameriky medzi Indiánov. Nepoznal ich reč, zvyky, spôsob života a bolo mu spočiatku veľmi ťažko. Aby medzi nich ako-tak zapadol, rozdával im darčeky, ktoré s vďakou prijímali. Jedného dňa pozoroval starú ženu, ako sa doslova trápila na poli. Mala primitívne náradie a bolo zjavne vidieť, že nevládze. Nikto jej ale nepomohol, lebo u Indiánov táto práca patrí ženám. Misionár neváhal, pristúpil k nej a začal jej pomáhať. Žena sa veľmi začudovala a pýtala sa, prečo to robí. Misionár odvetil, že mu to káže Kristus a jeho učenie. Prekvapená žena sa spýtala: Platí toto krásne učenie aj pre indiánske ženy? Misionár na to: Pre vás platí tak isto, ako pre všetkých ľudí. Žena sa pýtala ďalej: A kde žije tvoj Učiteľ? Rada by som ho videla. Misionár jej vysvetli, že žil pred 2000 rokmi v Palestíne. Žena ho ani nenechala dohovoriť a prekvapená sa spýtala: Pred 2000 rokmi? A to muselo trvať tak dlho, pokým prišiel niekto s jeho láskou k nám?!
Ľudia čakajú, aby sme prišli s Ježišovou láskou k nim a oslovili ich, lebo my pravidelne každú nedeľu počúvame v Božom slove o láske. Nesmieme zostať apatickí, nehybní a ľahostajní. Nezabúdajme pracovať pre ľudí srdcom. Snažme sa pochopiť, že poznávacou značkou kresťana je láska, preto ju uskutočňujme v každodennom živote. Dáva nám k tomu príležitosť aj nastávajúci týždeň.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Sobota - 18.5.
Svätého Jána I., pápeža a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Nedeľa - 19.5.
Zoslanie Ducha Svätého
(slávnosť)
Pondelok - 20.5.
Preblahoslavenej Panny Márie, Matky Cirkvi
(spomienka)
Utorok - 21.5.
Svätého Krištofa Magallanesa, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)
Streda - 22.5.
Svätej Rity z Cascie, rehoľníčky
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
02/5441 5106
Farár
02/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak mlčíš, mlč z lásky, ak hovoríš, hovor z lásky. sv. Augustín