Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

2. nedeľa v období "cez rok"- rok C

V Káne Galilejskej bola svadba. Bola tam aj Ježišova matka. Na svadbu pozvali aj Ježiša a jeho učeníkov. Keď sa minulo víno, povedala Ježišovi jeho matka: „Nemajú vína.“ Ježiš jej odpovedal: „Čo mňa a teba do toho, žena? Ešte neprišla moja hodina.“ Jeho matka povedala obsluhujúcim: „Urobte všetko, čo vám povie!“
Stálo tam šesť kamenných nádob na vodu, ktoré slúžili na očisťovanie, ako bolo zvykom u Židov, každá na dve až tri miery. Ježiš im povedal: „Naplňte nádoby vodou!“ A naplnili ich až po okraj. Potom im povedal: „Teraz načrite a zaneste starejšiemu!“ A oni zaniesli.
Keď starejší ochutnal vodu premenenú na víno – on nevedel, skade je, ale obsluhujúci, čo načierali vodu, to vedeli – zavolal si ženícha a vravel mu: „Každý človek podáva najprv dobré víno a horšie až potom, keď si hostia upili. Ty si zachoval dobré víno až doteraz.“
Toto urobil Ježiš v Káne Galilejskej ako prvé zo znamení a zjavil svoju slávu. A jeho učeníci uverili v neho.

Jn 2,1- 11

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Bratia a sestry, zaiste už v každej vašej rodine bola svadba a usporiadať takú svadbu nie je žiadna maličkosť. Stojí to veľa času, peňazí, nervov, zháňania po obchodoch, ba aj veľa prebdených nocí. A to všetko preto, lebo chcete, aby sa každý hosť u vás dobre cítil a všetci odchádzali domov spokojní.
Aj v dnešnom Evanjeliu máme opísanú svadbu. Určite aj rodičov mladých ľudí to stálo veľa námahy a peňazí a aj oni chceli, aby sa hostia u nich dobre cítili. Zrazu však nastala trápna situácia – minulo sa víno. Ale Ježiš situáciu zachraňuje. Premení vodu na víno, a tak hostina pokračuje ďalej v príjemnom ovzduší.
Mladí ľudia z Evanjelia mali peknú svadbu. Medzi hosťami bol Ježiš aj jeho matka Mária. Práve ich prítomnosť urobila svadbu príjemnou. Tu Ježiš spravil svoj prvý zázrak a zároveň povýšil manželstvo na sviatosť. Svojou prítomnosťou požehnal mladým do života. Nevedeli, čo ich v budúcnosti čaká, ale vedeli, že spoločný život prinesie aj veľa ťažkostí a bolesti.
Aj dnes tu medzi nami sedia muži a ženy, ktorí už vstúpili do manželstva alebo sa na tento významný krok chystajú. Všetci si zaiste uvedomujeme, že spoločný život prináša mnohé prekážky. Ľudia sa s nimi ťažko vyrovnávajú. Veď koľko manželstiev už stroskotalo! Mnohí psychológovia, lekári, filozofovia hľadajú príčiny tohto javu. Prinášajú zároveň aj rady, čo robiť proti rozpadu rodiny. Ale je zaujímavé, že hoci vynašli veľa „liekov“, ten najlepší a najspoľahlivejší liek zámerne obchádzajú. Tento liek spoznáme v dnešnom Evanjeliu: Mladí manželia si medzi seba zavolali Ježiša a Máriu.
Spoznali sme hlavnú príčinu rozpadu manželstiev – z rodiny sme vyhnali Krista, jeho učenie, zákony. Niet v nich miesta ani pre Ježišovu matku Máriu. Vieme už, kedy budú manželstvá šťastné? Keď dovolia, aby bol s nimi Ježiš a požehnal ich prácu. Manželia majú veľa práce pri vedení domácnosti, pri výchove detí, pri vzájomnom vzťahu, pri povinnostiach v zamestnaní. Aby sa im dobre darilo, potrebujú Božie požehnanie. Bez Božieho požehnania je každá práca a námaha zbytočná.
Vo Svätom Písme máme pekný príklad, keď apoštoli celú noc chytali ryby a nič nechytili. Keď im Ježiš ráno prikázal znova hodiť siete a požehnal im prácu, také množstvo rýb chytili, že sa im až siete trhali.
Ďalej je potrebné, aby manželia dovolili Ježišovu prítomnosť, aby bol Ježiš s nimi a tešil ich v každom zármutku a utrpení. Pamätáte sa, bratia a sestry, ako sa Ježiš plavil po mori s apoštolmi? Prišla búrka, loď sa potápala a apoštoli volali: Pane, zachráň nás, lebo zahynieme! Taký je aj manželský život, často je rozbúrený rôznymi búrkami – raz je to búrka nedostatku, choroby, prenasledovania, smrti, podozrievania či ohovárania. Kto vám, milí manželia, pomôže v takejto búrke ak nie Ježiš? Veď on jasne povedal: Ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta. Keď sa necháme v týchto búrkach potešiť iba Ježišom a nie kýmsi iným, potom vaše manželstvo nikdy neskončí v rozvodovej sieni.
Napokon, manželia potrebujú Ježišove učenie a zákony. Ak budú žiť podľa nich, nemusia sa báť ničoho. Ale ak upustia od Ježišových zákonov, nebude v nich viera, a tak začne hriešny život, nevera, podozrievanie, hádky a rozbroje.
Dúfam, že ste ma pochopili a nie je tu nikto, kto by tvrdil, že manželia nepotrebujú Ježiša vo svojom živote. Ako tomu bolo doteraz vo vašej rodine?
Možno niekoho napadne otázka, že načo potrebujeme ešte aj Pannu Máriu. Pozrite, v dnešnom Evanjeliu Ježiš zasahuje na jej prosbu. Ježiš nič neodmietne svojej matke. Veď akí sú šťastní tí manželia, za ktorých sa prihovára Panna Mária! Kto jej dôveruje, toho neopustí. Kto jej zverí manželstvo – to nestroskotá. Na jej príhovor každý dostane, čo potrebuje. Máte problém v manželstve? Zverte ho Panne Márii, proste ju o pomoc.
Fínsky vojvodca Ján Vasa sa postavil proti svojmu bratovi Erichovi, švédskemu kráľovi a nechcel uznať jeho nadvládu. Kráľ ho odsúdil na smrť, ale potom zo strachu pred ľuďmi a bratmi, zmenil trest na doživotné väzenie. Manželka odsúdeného išla ku kráľovi a žiadala ho, aby mohla byť s manželom vo väzení. Kráľ sa tomu zadivil, pýtal sa jej, či si uvedomuje, čo chce urobiť. Ona odpovedala: Áno, je to môj manžel a ja musím ísť za ním. Stiahla z ruky prsteň, kde bolo napísané: Jedine smrť. Kráľ splnil jej žiadosť a 17 rokov bola s manželom vo väzení, ktorý bol prepustený až po kráľovej smrti.
Milí manželia, už viete, kedy bude vaše manželstvo šťastné a krásne? Keď dovolíte, aby medzi vami býval Ježiš a jeho matka Mária.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi