Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

33. nedeľa „cez rok“ - rok B

Ježiš povedal svojim učeníkom: „V tých dňoch, po onom súžení slnko sa zatmie, mesiac nevydá svoj jas, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou. On pošle anjelov a zhromaždí svojich vyvolených zo štyroch strán sveta kraja zeme až po kraj neba. Od figovníka sa naučte podobenstvo. Keď jeho ratolesť mladne a vyháňa lístie, viete, že je blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko predo dvermi. Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane. Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú. Ale o tom dni a o tej hodine nevie nik, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec.“

Mk 13, 24- 32

Myšlienky k homílii diakona Juraja Valúšeka

Myslím, že každý z nás videl alebo počul našich spoluobčanov, svedkov Jehovových, ako rozprávajú o konci sveta. Ich reči v nás vzbudzujú strach. Myslím, že to je aj trochu ich taktikou. Chcú vystrašiť ľudí. Aj do kín z času na čas prichádzajú katastrofické filmy, ktoré tiež lákajú divákov hlavne tým, že vzbudzujú strach. Ľudia sa konca sveta boja. Samozrejme, veď je to normálne. Akosi podvedome nás desí predstava, že náš svet, ako ho poznáme, raz zanikne.
Aj Pán Ježiš hovorí o konci sveta. Hovorí to preto, aby nás nastrašil? Vonkoncom nie! Ježiš predsa hlásal evanjelium plné nádeje a radosti, nie strachu. Prečo teda Ježiš o konci sveta hovorí? Preto, lebo on na konci sveta príde. Znovu príde súdiť živých i mŕtvych. A na rôzne katastrofy upozorňuje nie preto, aby nás vyľakal, ale aby nám dal akúsi pripomienku. My nevieme ani dňa, ani hodiny Pánovho príchodu. Ale aby sme nezabudli, že raz znovu príde, dáva nám akési znamenia – rôzne prírodné i dejinné úkazy.
Ľudstvo už viackrát očakávalo koniec sveta: po Ježišovej smrti, v roku 1000, počas Tridsaťročnej vojny, v roku 2000… Jehovovi svedkovia predpovedali koniec sveta už niekoľkokrát… A koniec sveta stále nenastal. Ale nedajme sa pomýliť! Prírodné katastrofy, vojny, prenasledovania, to všetko sa stále deje. Nech nás to nevystraší. Má nás to len upozorniť, že Ježiš môže hocikedy prísť – možno zajtra, možno o týždeň, možno o rok, možno o tristo rokov, možno už dnes! Nech nás to nedesí. Ak pôjdeme po ceste svetla, ak budeme kráčať po ceste spravodlivosti, nemáme sa čoho báť. Veď Ježiš príde spravodlivých zachrániť! Prví kresťania často volali: Marana tha! Príď, pane Ježišu! Nemohli sa dočkať jeho druhého príchodu, lebo veľmi dobre vedeli, že skončí ich trápenie.
Konca sveta nech sa boja tí, čo páchajú neprávosť, lebo príde ich Sudca. My, ak sa budeme snažiť zachovávať slová nášho Pána, nemusíme sa ničoho báť. Stojme pevne vo viere v Krista, ktorý nás v posledný deň príde spasiť.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín