Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

25. nedeľu v období „cez rok“ – rok C

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bol istý bohatý človek, ktorý mal správcu, a toho obžalovali u neho, že mu rozhadzuje majetok. Zavolal si ho a povedal mu: „Čo to počúvam o tebe? Vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.“ Správca si povedal: „Čo budem robiť, keď ma môj pán zbavuje správcovstva? Kopať nevládzem, žobrať sa hanbím. Viem, čo urobím, aby ma niekde prijali do domu, keď ma zbavia správcovstva.“ Zavolal si po jednom dlžníkov svojho pána a vravel prvému: „Koľko dlhuješ môjmu pánovi?“ On povedal: „Sto kadí oleja.“ Vravel mu: Tu máš svoj úpis, rýchlo si sadni a napíš päťdesiat. Potom povedal inému: „A ty koľko dlhuješ? On vravel: „Sto meríc pšenice.“ Vravel mu: „Tu máš svoj úpis a napíš osemdesiat.“ A pán pochválil nepoctivého správcu, že si opatrne počínal. Lebo synovia tohto sveta sú voči sebe navzájom predvídavejší ako synovia svetla. Aj ja vám hovorím: Robte si priateľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, prijali do večných príbytkov. „Kto je verný v najmenšom, je verný aj vo veľkom, a kto je nepoctivý v malom, je nepoctivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? A ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá čo je vaše? Nijaký sluha nemôže slúžiť dvom pánom; pretože buď jedného bude nenávidieť a druhého milovať, alebo jedného sa bude pridŕžať a druhým bude opovrhovať. Nemôžete slúžiť aj Bohu aj mamone.“

Lk 16, 1- 13

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Dnešný príbeh z evanjelia nám môže pripadať, akoby ho Ježiš vyčítal z novín. Veď aj ony nám denno-denne prinášajú správy o škandáloch, aférach, korupcii, spreneverách, krádežiach a rozkrádačkách. Vidno, že časy sa nemenia a zlodejov, veľkých i malých, bolo dosť aj za Ježišových čias. Možno nám ale vyrazí dych, že Ježiš chce, aby sme sa učili od človeka, ktorý kradol. Je to vôbec možné? A čo už bolo na ňom také zaujímavé?
Správca sa dokázal jasne a triezvo pozrieť na situáciu, v ktorej sa nachádzal a vedel ju správne vyhodnotiť: Mnoho som spreneveril…
Ale čo ja? Raz príde deň, keď bude treba zo všetkého vydať počet a skladať účty. Môže to byť o niekoľko dní, týždňov, rokov, desaťročí, keď mi Pán povie: Poď a vydaj počet zo svojho šafárenia, lebo už nemôžeš ďalej šafáriť.
A my sa vtedy možno prekvapene spýtame: Z čoho? A Sudca povie: Zo všetkého, čo si mal a dostal… Uvedomujeme si vôbec, čo sme od Boha dostali? Život, zdravie, mladosť, krásu, nadanie, hmotné veci… To všetko však nebolo naše, bolo nám to iba prepožičané a my sme boli iba nájomníkmi, správcami, ale nie pánmi. Lenže život patrí Bohu. On ho dáva, ale aj odníma vtedy, kedy chce. Tu neobstojí výhovorka: Pane, ale mne si dal tak málo… Ak si myslíme, že málo, budeme vydávať počet aj z toho mála, hoci by to bol iba jeden jediný talent.
Pouvažujme, čo sme urobili so svojím zdravím. Neškodili sme si výstrednosťami, alkoholom, drogami, nezdravým životným štýlom…? Ako sme využívali svoje sily? Nepremárnili sme ich v hriešnych radovánkach, v zhone za hmotnými vecami, prepínaním v práci na účet rodiny, oddychu, duchovného života? Ako sme hospodárili s časom? Boh nám ho nedal, aby sme ho zabíjali nudou, ale zúrodnili ho dobrom, naplnili ho službou Bohu aj blížnym. A ako sme používali rozum, nadanie, talenty? Čo všetko sme mohli dosiahnuť a vlastnou lenivosťou, pohodlnosťou, nedbanlivosťou sme to nedosiahli! Počet budeme vydávať aj zo svojich skutkov – verejných aj súkromných, z tých, ktorými sa tak radi chválime, ale aj z tých, ktoré ukrývame pred zrakom sveta. Vyúčtovať budeme musieť aj so svojich túžob. Ľudia majú slobodu. Môžu sa dokonca vzoprieť aj proti Bohu, ale to všetko trvá iba veľmi krátko a potom príde súd. Ten prvý hneď po smrti, akoby za zatvorenými dverami, s vylúčením verejnosti, ale ten druhý, posledný, už bude pred celým svetom, bez obhajcu a svedkov, lebo večný Sudca vie všetko. On nás dokonca súdi denno- denne hlasom nášho svedomia, preto je tak veľmi dôležité každodenné stíšenie a uvažovanie nad svojím životom.
Ak sme úprimní, musíme priznať, že máme veľké resty, že sme veľa spreneverili. Východisko nám ukazuje nepoctivý správca. On hneď začne konať, vie, že nesmie strácať čas a všetko vsadí na jednu kartu.
Aj my musíme zvažovať. Na akú kartu vsadím? O koho sa chcem v živote oprieť? Iba o ľudí? To by bolo málo… Iba o Boha? Ale to tiež Boh tak nechce. Mnoho dokážeme s vierou v Boha a ruka v ruke s blížnymi. Tak žijú synovia svetla.
Pekne to vystihla matka Tereza: Všetci budeme súdení z toho, čo sme urobili pre Ježiša, – nahého, hladného a väzneného. Hľadajme opusteného Ježiša, ktorý žije v našej blízkosti, dokonca v našom dome. Hľadajme chudobných v našich rodinách a robme im to, čo Ježiš robí nám…
Tak sa prejavuje viera v Boha, preto ruka v ruke kráčajme životom s našimi blížnymi k Svetlu, ktorým je náš nebeský Otec.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín