Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

4. adventná nedeľa – rok B

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária. Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas’, milosti plná, Pán s tebou.“ Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav. Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať synom Najvyššieho. Pán Boh mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“ Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“ Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“ Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26- 38

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Všetky dopravné linky majú cestovné poriadky, plán, podľa ktorého vodiči jazdia. Niekedy sa však stane, že ho z vážnych dôvodov nedodržia. Napríklad pre zlé počasie, alebo sa stane dajaké nešťastie, alebo zlyhá človek, ktorý dopravný prostriedok obsluhuje. Aj ľudský život má svoj plán, ktorý keď človek dodržiava, je šťastný, ale ak ho začne porušovať, stane sa v jeho živote dajaké nešťastie, tragédia.
Biblické dejiny nás učia, že Boh často vstupoval do ľudských plánov, aby človeka varoval pred zlom a nešťastím, a tak ho urobil šťastným. Spomeňme si na Abraháma, ktorý ani nesníval, že bude praotcom vyvoleného národa. Alebo Mojžiš, ktorý ani netušil, aký plán má s ním Boh. Spomeňme aj prorokov, ktorí často nechápali, prečo si práve ich Boh vyvolil, ba niektorí sa doslova usilovali uniknúť pred Božími zámermi. Nezabudnime tiež na Pannu Máriu, ktorá sa prekvapená pýta anjela: Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám? Alebo si ešte všimnime apoštolov Petra a Pavla. Jeden chcel zostať pri rodine a druhý bol presvedčený, že slúži Bohu, keď prenasleduje kresťanov. Ale Boh vždy rozhodol inak, ako si to človek predstavoval, vždy zmenil jeho plány.
Dnes, tesne pred Vianocami, nám evanjelium predstavuje Jozefa, muža z rodu Dávidovho, ktorý mal tiež svoje životné plány, túžil po rodine, tešil sa na deň svadby… Chcel čestne pracovať, živiť manželku a deti, dožiť sa vnukov… Boh mal však s ním iný plán, v ktorom mu hodlal zveriť Máriu a Ježiša. My vieme, že sa zachoval ako čestný a spravodlivý muž, ktorý síce nerozumel dobre Božím zámerom, ale podriadil sa im a podobne ako Mária vyriekol: Som služobník Pánov, nech sa mi stane ako on chce…
Aj my máme svoje životné plány a predsavzatia, akýsi cestovný poriadok, podľa ktorého chceme žiť, aby sme čosi dosiahli. Lenže Boh často zasiahne do nášho života a núti nás, aby sme zmenili určité veci a prispôsobili sa jeho plánom, ktoré má s nami. Nerobí to preto, aby v našom živote spôsobil dajakú tragédiu, ale preto, aby nás usmernil, varoval, urobil nás šťastnými. Nepošle nám síce do cesty anjela, ale má iné spôsoby, ako nás osloví. Častokrát to býva cez hlas nášho svedomia, alebo cez dobrú knihu či kázeň, cez napomenutie od blízkeho človeka alebo kňaza, ale niekedy aj cez dajaké nešťastie alebo smrť niekoho blízkeho. Vyberá si rôzne cesty, ktorými sa chce priblížiť k nám a zvestovať nám svoju vôľu. My však musíme uveriť, že je to spôsob Božej reči a mať otvorené oči, uši, ale najmä srdce, aby sa Božie slovo v ňom pevne zakorenilo a padlo na úrodnú pôdu.
Všetci vieme, aké je ťažké prisvedčiť Bohu práve vo chvíli, keď my si svoj život predstavujeme úplne inak. Áno, dané Bohu, je často spojené s úplným začiatkom. Hneď to nedokázali ani osoby, o ktorých sme hovorili v úvode. Aj oni sa najprv pýtali: Pane, prečo práve ja? Ako sa to stane? Pane, kto si? Keď im to však vysvetlil, ochotne splnili jeho vôľu. Mohli povedať aj: Pane, ja to tak nechcem… Ja si chcem inak zariadiť život… Boh by iste rešpektoval ich vôľu a na svoj plán by si našiel iného človeka. Oni však by si pre svoju spásu nenašli iného Boha. Aj nám dáva Boh slobodu rozhodnúť sa. Ak s ním súhlasíme, dokáže cez nás robiť divy svojej lásky. Ak odmietneme jeho ponuku, nájde si iného, ale my tým veľmi stratíme. Častokrát tá strata môže spôsobiť tragédiu. Stratíme večný život!
Starý kňaz pri oslave svojich 80. narodením rozprával svojím mladým kolegom, ako sa dostal ku kňazstvu: Mal som dievča, ktoré som veľmi miloval a bol som presvedčený, že nemôžem bez nej žiť. Prišli zásnuby a začalo sa hovoriť o svadbe. Ja som však práve vtedy začínal v sebe počúvať hlas, ktorý ma nabádal, aby som šiel študovať teológiu. Hlas ma veľmi znervózňoval, ja som si pred ním zapchával uši, bránil som sa, veď snúbenicu som miloval! Raz v nedeľu sme boli spolu v kostole a kňaz rozoberal evanjelium o povolaní apoštolov. Veta, že ten, ktorého Pán volá, nemá sa brániť, mi doslova prebodla srdce. Od tej chvíle som začal v sebe živiť myšlienku na kňazstvo. Snúbenici som vrátil prsteň a odišiel do seminára. Nikdy som toto rozhodnutie neoľutoval a som šťastný, že som poslúchol Boha a dal mu svoje ÁNO. A šťastná je aj moja bývalá snúbenica, ktorá sa teší z dobrých detí, vnúčat a pravnúčat.
O niekoľko hodín sa bude našim srdciam prihovárať Ježiš z jasieľ. Ponúkne nám svoje narodenie, nielen pre radosť a pokoj, ale možno aj preto, aby zmenil život niekoho z nás. Nezabudnime uvažovať nad jeho ponukou…

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín