Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

34. nedeľa v období "cez rok" - rok B

Pilát sa spýtal Ježiša: "Si židovský kráľ?"
Ježiš odpovedal: "Hovoríš to sám od seba, alebo ti to iní povedali o mne?" Pilát odvetil: "Vari som ja Žid? Tvoj národ a veľkňazi mi ťa vydali. Čo si vykonal?"
Ježiš povedal: "Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta. Keby moje kráľovstvo bolo z tohto sveta, moji služobníci by sa bili, aby som nebol vydaný Židom. Lenže moje kráľovstvo nie je stadiaľto."
Pilát mu povedal: "Tak predsa si kráľ?" Ježiš odpovedal: "Sám hovoríš, že som kráľ. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet, aby som vydal svedectvo pravde. Každý, kto je z pravdy, počúva môj hlas."

Jn 19,33b-37

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Kde bolo, tam bolo, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, kde sa voda sypala a piesok sa lial, žil raz jeden kráľ. Bol veľmi dobrý a spravodlivý, všetci si ho vážili a žili v jeho kráľovstve šťastní a spokojní. Ďalej už ani nemusím pokračovať, ďalej to, bratia a sestry, už iste poznáte a iste ste sa pri týchto slovách vrátili do svojej mladosti.
Ale aj tak si asi myslíte, že príbehy o kráľoch sú nám vzdialené, v súčasnosti je kráľovstiev málo a kráľ tam obyčajne zastáva iba čestnú funkciu. Tieto naše predstavy ale mení Ježiš, ktorý jasne o sebe hovorí: Som kráľ! Ale jedným dychom k tomu dodáva: Moje kráľovstvo nie je z tohto sveta.
Pre Židov to bol úžasne vhodný tromf, ako dostať Ježiša na kríž. Vedeli, že ten, kto sa vyhlasuje za Syna Božieho, musí zomrieť. Bolo to ale treba veľmi šikovne zahrať na Piláta, aby vydal rozsudok smrti. Pilát bol pohanom a keby mu aj tvrdili, že Ježiš sa vyhlasuje za Boha, nebol by nič urobil. Veď pohania uctievali mnoho božstiev a mal by pocit, že je to dajaké nové náboženstvo. Židia ale oponovali práve tým, že Ježiš sa vyhlasuje za kráľa - a to už Pilátom otriaslo. Veď ten, kto sa vyhlasuje za kráľa, je proti cisárovi, zrejme sa ho teda snaží zvrhnúť a uchopiť moc. Vieme, ako Pilát napokon rozhodol, ale vieme aj to, že obvinenie Ježiša bolo krivé. On neprišiel na svet kvôli Židom, prišiel kvôli všetkým, kvôli celému ľudstvu.
Vieme, že Ježiš mal právo vyhlásiť sa za kráľa svojho nebeského kráľovstva. Svedčia o tom skutky, ktoré konal. Spomeňme si, ako zázračne nasýtil tisícové zástupy a ako ho vtedy chceli ľudia vyhlásiť za kráľa, ale on pred nimi uteká. Nevyužíva príležitosť. Nechce byť kráľom nad jedným malým národom, nechce veliť jednej malej armáde. On chce byť kráľom nad srdcami, nad našimi srdcami.
Ježiš - kráľ Ježiš - aký je to vlastne kráľ? Nenarodil sa v paláci, ale v maštali. Nenarodil sa v prepychu, ale v chudobe. Nespal v prekrásnej kolíske, ale v špinavých jasliach. Poznal iba chudobu a keď dospel, povedal, že nemá kde hlavu zložiť. Jeho trónom je kríž. Na hlave nemá zlato, ale tŕnie. Ruky mu nezdobia drahé prstene, ale klince. Náš kráľ trpí. Trpí za nás. Aj za mňa. Trpí pre našu spásu v budúcnosti, pre hodnotnejší a krajší život. Pre život s ním v jeho kráľovstve.
Chápeme, bratia a sestry, aký je náš kráľ? Chápeme, že chce vládnuť nášmu srdcu? Kde vládne Ježiš, tam je láska, radosť, svornosť, pokoj. Kde vládne Kristus, tam je to citeľné, tam človek dokáže robiť divy.
Počas prenasledovania kresťanov v Japonsku sa istý kňaz nezľakol a ochotne chodil po domoch a vysluhoval sviatosti. Slávil sv. omše, spovedal, krstil, sobášil a zaopatroval. Ktosi ho však udal, chytili ho a za protištátnu činnosť odsúdili na smrť. Poprava bola verejná, na odstrašenie iných. Kňaz si pred popravou kľakol, zdvihol ruky k nebu a zvolal: Nech žije Kristus Kráľ! Po týchto slovách ho zastrelili.
Jeho srdce, bratia a sestry, patrilo Kristovi Kráľovi. Povzbuďme sa jeho vernosťou, láskou a oddanosťou. Otvorme svoje srdcia Kristovi Kráľovi a napravme to, čo ľudia pred 2000 rokmi vykonali. Dovoľme Ježišovi narodiť sa v kolíske nášho srdca, dovoľme mu bývať v paláci nášho srdca, ovešajme mu ruky pokladmi našich dobrých skutkov, ozdobme mu hlavu korunou našej lásky! Buďme oddaní Kristovi Kráľovi, aby úvodné slová z rozprávky neboli pre nás iba výmyslom, ale krásnou skutočnosťou, v ktorej raz uvidíme nášho Majstra na kráľovskom tróne a prežijeme s ním celú večnosť.
Aby sme to dosiahli, snažme sa aj v nastávajúcom týždni šíriť okolo seba lásku, radosť a pokoj.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín