Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

32. nedeľa v období „cez rok“ – rok A

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob. Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: „Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!“ Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy. Tu nerozumné panny povedali múdrym: „Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.“ Ale múdre odvetili: „Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!“ No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili. Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: „Pane, Pane, otvor nám!“ Ale on im povedal: „Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.“ Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“

Mt 25, 1- 13

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Svadba v každej rodine vždy bola aj bude veľkou a významnou udalosťou. V Oriente, tak ako aj u nás, bola spojená s mnohými ľudovými zvykmi, ktoré nachádzame opísané aj v evanjeliách. Ježiš pomerne často hovoril o svadbe, lebo ľuďom táto téma bola blízka. Preto nás ani neprekvapí, že po niekoľkých týždňoch je opäť v nedeľnom evanjeliu reč o svadbe. Podobenstvom nám chce Ježiš povedať dve veľmi dôležité skutočnosti: Pán určite príde a vtedy sa rozhodne o našej spáse.
Družičky veľmi dlho čakali na ženícha, takže sa až zotmilo. V Oriente ženích za nevestu platil a jej cenu musel s jej rodičmi dojednať. Čím dlhšie sa jednali, tým vyššiu cenu nevesta mala. Preto rodičia dohadovanie preťahovali, aby budili dojem, akú majú vzácnu dcéru a čo stratia, keď ju dajú ženíchovi. Tým sa vlastne chvíľa svadby neustále odďaľovala, takže niektorí hostia sa zabávali, iní odišli. Družičky ale odísť nemohli, lebo museli svietiť. O polnoci ohlásili, že dohadovanie je úspešne ukončené a svadba môže začať. Nastal rozruch a keďže bola noc, bolo treba svietiť. Všetky družičky mali lampy, no päť z nich ich malo iba na parádu, bez oleja. Prepočítali sa, lebo si mysleli, že svadba bude ešte za svetla a olej nebudú potrebovať. A keď si ho chceli požičať, nepochodili, a tak si ho šli kúpiť. Keď sa však už so svietiacimi lampami vracali na svadbu, bolo neskoro a ženích im odkázal: Veru, hovorím vám: Nepoznám vás. A nevpustil ich dnu.
Vieme, že každé Ježišovo podobenstvo má svoj zvláštny význam, ale my sme si význam toho dnešného prezradili hneď v úvode. Ženíchom je Kristus a hovorí nám, že on naozaj príde a príde aj pre nás. Družičky zasa predstavujú nás a Ježiš nám pripomína, že v deň jeho príchodu sa rozhodne o našej večnosti, to znamená, účasti alebo neúčasti na Baránkovej svadobnej hostine. Podmienkou je mať lampu, olej a svetlo, lebo tak, ako nemožno oddeliť lampu, olej a svetlo, nemožno oddeliť ani dušu, život a vieru. Človek s dušou, s celým životom a vierou, predstúpi pred Boží súd. Svadba je symbolom chvíle, kedy sa každý jeden z nás stretne so svojím Bohom. Pred Boha predstúpi každý sám, len za seba, s celou svojou minulosťou, vo svetle svojej viery, alebo v tme ľahostajnosti, alebo v noci nevery. Tento okamih nastane prvýkrát hneď po skončení nášho života, čo je pre nás prvý koniec sveta a druhýkrát na konci sveta, keď sa nebo i zem pominú. Preto Ježiš tak naliehavo varuje: Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny.
A naozaj, má veľkú pravdu, lebo existujú chvíle, ktoré sa nedajú opakovať alebo oživiť so spätnou platnosťou. Keď zmeškáme autobus, márne budeme volať, aby sa zastavil a vrátil po nás. Keď včas nezasejeme, márne budeme čakať úrodu. Keď nebudeme pracovať, márne budeme čakať odmenu. Presne tak je to aj s naším životom. Máme ho len jeden, iba jediný raz dostaneme od Boha obrovskú príležitosť ho prežiť. Keď už bude na konci, bude sa hodnotiť podľa chvíle konca. Tam už potom nebude namieste nárek, prosby, volanie… Ženích nás alebo vpustí, alebo nevpustí na svadobnú hostinu.
Talmud je múdra kniha, ktorá obsahuje súbor diskusií židovských učencov o náboženských predpisoch. Čítame tam, ako istý učiteľ radí svojmu žiakovi, aby sa polepšil jeden deň pred smrťou. Žiak sa prekvapene spýtal, či človek vie, kedy nastane jeho posledný deň. Rabbi mu odpovedal: Práve preto, že to nevie, musí sa polepšiť dnes. Zajtra už môže byť neskoro. Avšak ak začne dnes, bude žiť celý život správne.
Koľkým ľuďom urobí Ježiš škrt cez rozpočet, ktorí si hovoria: Keď budem starý, keď pôjdem do dôchodku, keď deti dokončia školu, potom začnem už naplno chodievať do kostola, modliť sa a žiť podľa viery. Lenže sú si istí, že sa toho vytúženého času dožijú? Preto ich Ježiš volá nerozumnými.
Nepatrím k nim aj ja? Som pripravený hoci aj v tejto chvíli zomrieť? Mám dostatok oleja vo svojej lampe? Je v mojom živote Ježiš na prvom mieste? Je moja duša v milosti posväcujúcej? Je moja viera vo večný život silná a neotrasiteľná?
Počujme, čo hovorí svätý Augustín: Ten, ktorý nás stvoril bez nás, nechcel nás vykúpiť bez nás! Áno, bez mojej snahy nikdy nedosiahnem večný život. Ježiš chce, aby som s ním spolupracoval, chce, aby som začal už dnes, už teraz…

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín