Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

5. pôstna nedeľa- rok C

Ježiš odišiel na Olivovú horu. Ale zavčas ráno sa vrátil do chrámu a všetok ľud sa hrnul k nemu. Sadol si a učil ich.
Tu zákonníci a farizeji priviedli ženu pristihnutú pri cudzoložstve, postavili ju do prostriedku a povedali mu: „Učiteľ, túto ženu pristihli priamo pri cudzoložstve. Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ Ale to hovorili, aby ho pokúšali a mohli ho obžalovať.
Ježiš sa zohol a prstom písal po zemi. Ale keď sa ho neprestávali vypytovať, vzpriamil sa a povedal im: „Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“ A znovu sa zohol a písal po zemi. Ako to počuli, jeden po druhom – počnúc staršími – sa vytrácali, až zostal sám so ženou, čo stála v prostriedku.
Ježiš sa vzpriamil a opýtal sa jej: „Žena, kde sú? Nik ťa neodsúdil?“ Ona odpovedala: „Nik, Pane.“
A Ježiš jej povedal: „Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a už nehreš!“ 0

Jn 8,1- 11

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Bratia a sestry, koľkokrát sa vám už stalo, že vás ktosi postavil pred hotovú vec a v zlomku sekundy ste sa mali rozhodnúť. Takáto situácia je vždy nepríjemná. Poviete áno – je zle, poviete nie – a tiež je zle.
Aj Ježiša postavili pred hotovú vec. Prichytili ženu pri cudzoložstve. Mojžiš prikázal takéto ženy ukameňovať. Pred Ježišom stála otázka – čo s ňou? Ak povie áno, je zle, ak povie nie, je zle. Ako múdro to Ježiš vyriešil! Nič nepovedal, len písal niečo na zem. Ježiš mlčal a oni mali vynikajúcu príležitosť do neho dobiedzať. Tu im dal nečakanú odpoveď: Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň! a ďalej mlčky písal na zem. Vtedy si začali všímať, čo píše. Uvedomili si, že on môže nielen písať, ale aj verejne kričať ich najtajnejšie hriechy a ich usvedčiť. Prečítali si: úžerník, cudzoložník, smilník, lakomec. V tej chvíli sa iste každý cítil hriešny, a tak sa postupne vytratili. Iba Ježiš zostal, on bol bez hriechu, on nemusel zutekať. On jediný mal právo zdvihnúť kameň, hodiť ho a naplniť tak Mojžišov zákon. Ale to neurobil a žene povedal: Ani ja ťa neodsudzujem. Choď a odteraz už nehreš!
Týmto gestom chcel Ježiš priblížiť svojho i nášho nebeského Otca. Veď sám povedal: Ja a Otec sme jedno. Ja som v Otcovi a Otec vo mne. Kto vidí mňa, ten vidí Otca. A tak jasne hovorí: Ako som sa ja zachoval k žene-hriešnici, tak by sa k nej zachoval aj Boh. Takýto milosrdný je Boh. Takýto láskyplný je Boh. Ježiš nám odhaľuje Jeho krásu. Ukázal, že Boh je nekonečne láskavý a milosrdný, ku všetkým bez rozdielu – i k hriešnikom, k malým aj veľkým k veľkým hriešnikom.
Boh cez tento Ježišov čin sa nám javí krajší a príťažlivejší. Či svojím srdcom sa hneď v tejto chvíli nenakláňame smerom k Bohu?
Však Ježiš nás nenechá dlho sa rozplývať nad týmto konštatovaním. Ide ešte ďalej. Naučil nás modliť sa „Otče náš“ a tam jasne povedal: Odpusť nám, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. Ježiš chce, a to veľmi jasne a zreteľne, aby krása Boha vynikala cez našu krásu, aby sme sa aj my snažili konať tak, ako koná Boh.
Zamyslime sa. Ako je to s mojim odpúšťaním? Odpustím? Alebo pri najbližšej príležitosti zdvihnem kameň a hádžem ho do hriešnikov? Som však bez hriechu? Mám na to právo – zdvihnúť a hodiť, pretože ja to nerobím?
Doznajme si, bratia a sestry, ako často to takto robíme! Koľko je v nás hnevu, nevraživosti, závisti a nenávisti… S koľkými ľuďmi sa hneváme, koľkých sme odsúdili, s koľkými sa možno už roky nerozprávame, koľko zla sme porobili v rodinách, na pracovisku, v kolektívoch. Čo myslíte, má právo Ježiš zdvihnúť kameň a hodiť ho do nás? Iste má!!! Ale on to neurobí, a preto ani my nesmieme nikdy niečo také urobiť, nemáme na to právo! Krása Boha je v odpúšťaní, aj naša krása má byť v odpúšťaní. Lebo len vtedy nám odpustí Boh, ak to dokážeme aj my.
V niektorých krajinách sveta platí nepísaný zákon krvi – krvná pomsta. Pozostalí majú pomstiť svojho zabitého na rodine, ktorá ho zabila. Raz sa stala takáto vražda a rodina zabitého sa chystala pomstiť. Dozvedeli sa o tom Jezuiti, ktorí konali práve v tejto dedine misie. Pre Božie zľutovanie presvedčili matku zabitého, aby odpustila vrahovi jej syna. Otec ale nechcel o tom ani počuť. Povedal, že bude spokojný len vtedy, keď pomstí smrť svojho syna. Dopočul sa o kázniach otcov misionárov a chcel ich tiež počuť. Bol však práve vtedy chorý, a tak ho zaviedli do kostola, kde kňaz práve hovoril o odpustení a zmilovaní. Vychádzal z krásneho príkladu Ježiša Krista. Keď to otec počul, niečo sa v ňom zlomilo a prosil tých, ktorí ho priviedli do kostola, aby ho priviedli k oltáru. Keď to urobili, hoci bola ešte kázeň, skríkol: Otče, som kresťan a chcem, žiť podľa príkladu Ježiša Krista. Z lásky k nemu odpúšťam všetkým, ktorí zabili môjho syna!
Bratia a sestry, naučme sa tak konať aj my, nehádžme do iných kamene, ale podľa príkladu Ježiša z dnešného Evanjelia odpusťme každému a všetkým – potom Boh odpustí aj nám.
Nech zvyšné pôstne dni sú toho svedectvom.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín