Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

18. nedeľa v období „cez rok“ – rok C

Ktosi zo zástupu povedal Ježišovi: „Učiteľ, povedz môjmu bratovi, aby sa so mnou podelil o dedičstvo.“ On mu odvetil: „Človeče, kto ma ustanovil za sudcu alebo rozdeľovača medzi vami?“ A ostatným povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má.“ A povedal im aj podobenstvo: „Istému boháčovi prinieslo pole veľkú úrodu. Premýšľal a hovoril si: „Čo budem robiť? Veď nemám kde uložiť svoju úrodu.“ Potom si povedal: „Toto urobím: Zrúcam svoje sýpky a postavím väčšie a tam uložím všetko obilie i ostatný svoj majetok. Potom si poviem: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj!“ Ale Boh mu povedal: „Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?“ Tak je to s tým, kto si hromadí poklady, a pred Bohom nie je bohatý.“

Lk 12, 13- 21

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Iste ste si všimli, že v súčasnosti sú v móde starožitnosti. To, čo ste vy starší kedysi zahadzovali ako nepotrebné veci, dnes mnohí zbierajú a platia za to veľké peniaze. Či už sú to staré žehličky, truhlice, veci osobnej spotreby, a to už vôbec nehovorím o nábytku. Pre mnohých ľudí sa ich domovy stávajú doslova múzeami. Chvália sa starými predmetmi a tým, koľko ich stáli financií aj čo všetko museli podniknúť, aby ich získali. Máte pocit, že priam pachtia sa za tým, po čom túžia.
V dnešnom evanjeliu nás však Ježiš varuje pred týmito zlými vlastnosťami. Hovorí: Dajte si pozor a chráňte sa všetkej chamtivosti! Lebo aj keď má človek hojnosť všetkého, jeho život nezávisí od toho, čo má. Potom túto skutočnosť vysvetľuje cez podobenstvo. Boháčove polia priniesli veľkú úrodu. Premýšľal, čo s ňou urobí a rozhodol sa postaviť nové, väčšie sýpky. Keď už všetko bolo hotové, bol presvedčený, že môže smelo jesť, piť a veseliť sa. Ježiš však na jeho túžbu reagoval: Blázon! Ešte tejto noci požiadajú od teba tvoj život a čo si si nahonobil, čie bude?
Možno kohosi pri počúvaní dnešného podobenstva napadnú myšlienky: Prečo nás Ježiš varuje pred bohatstvom? Veď každý má zveľaďovať svoj majetok, bývanie, prostredie v ktorom žije. A na to treba peniaze, veľa peňazí. Dajme však pozor! Ježiš nehovorí, že peniaze sú zlé a zavrhnutia hodné, ale že bohatstvo niekedy dokáže tak človeka pripútať, podmaniť si ho a zotročiť, že sa úplne odvráti od Boha a blížneho. Človek, ktorý prilipne k bohatstvu, nepozná už nikoho na svete, iba seba, svoje „ja“ a svoj blahobyt. Všimnime si, ako zmýšľa boháč v dnešnom podobenstve: ja, moje… Dobrú úrodu pripisuje svojej šikovnosti, ako keby mu ani nepomáhali pracovití ľudia. A keďže vidí iba seba, chystá sa užívať svoje bohatstvo. Preto vraví: Duša, máš veľké zásoby na mnohé roky. Odpočívaj, jedz, pi a veselo hoduj! Všímame si obrovský egoizmus tohto človeka? Vidíme, že úplne stratil záujem o Boha i blížneho? Preto sa pýtame: Žije ešte vôbec taký človek podľa Božieho plánu? Nie! Je to blázon. Sám Boh ho tak pomenoval. Preto nás Ježišovými ústami varuje pred nesprávnym prístupom k bohatstvu.
Možno si teraz mnohí vydýchneme a povieme si: Chvála Bohu, ja nemám žiadne bohatstvo. Mňa sa to tu dnes netýka! Lenže to by bol omyl. Povedali sme si predsa, že Ježiš neodsudzuje bohatstvo ako také, ale odsudzuje všetko, čo odvádza človeka od Boha. To nemusia byť peniaze, nehnuteľnosti, rodinné šperky… To môže byť dajaká záľuba, osoba, vec, ktorá tak opantáva naše srdce, že nás už nezaujíma ani Boh, ani blížni.
Z dejín je známe, že obyvatelia ostrovov, ktoré sa dnes nazývajú Baleáry a sú neďaleko Španielska, si dávno pred Kristom ustanovili zákon, že na ostrov sa nesmie dostať nijaké zlato. Preto ľudia nesmeli mať zlaté ozdoby, ani sa nepoužívali zlaté mince. Zákonom sa zabezpečili, aby ich zlato neodvádzalo od dôležitých vecí, aby raz nespôsobilo obyvateľom nešťastie a katastrofy.
Stará bájka, ktorá hovorí o psovi, ktorý niesol v papuli kus mäsa. Práve prechádzal cez lávku nad potokom. Keď sa pozrel do vody, zdalo sa mu, že vidí iného psa, ktorý tiež má mäso v papuli. Vyceril zuby, otvoril papuľu a vrhol sa na mäso vo vode. Pri tom mu mäso vypadlo a voda ho odniesla.
Využime dnešnú nedeľu, aby sme sa nad sebou zamysleli a pouvažovali, čo je mojím bohatstvom? Je to Boh alebo niekto či niečo, čo mi opantáva srdce tak, že sa vzďaľujem aj Bohu, aj blížnym? Je veľmi dôležité spoznať toto bohatstvo. Ak je správne, radujme sa, ale ak nie, naučme sa dať na prvé miesto v rebríčku našich životných hodnôt Boha – to opravdivé a jediné bohatstvo.
Nehovorme, že dnešné Ježišovo slovo ide mimo nás. Všetci sme od neho dostali veľmi závažnú úlohu: Zariadiť si život tak, aby sme boli bohatí pred Bohom.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi