Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

12. nedeľa „cez rok“ – rok B

Alžbete nadišiel čas pôrodu a porodila syna. Keď jej susedia a príbuzní počuli, že jej Pán prejavil svoje veľké milosrdenstvo, radovali sa s ňou. Na ôsmy deň prišli chlapca obrezať a chceli mu dať meno Zachariáš po jeho otcovi. Ale jeho matka povedala: „Nie, bude sa volať Ján.“ Povedali jej: „Veď v tvojom príbuzenstve sa nik takto nevolá.“ Dali znak otcovi, ako ho chce nazvať on. Vypýtal si tabuľku a napísal: „Ján sa bude volať.“ A všetci sa divili. Vtom sa mu rozviazali ústa a jazyk i prehovoril a velebil Boha. Všetkých ich susedov zmocnil sa strach a všade po judejských horách sa hovorilo o týchto udalostiach. A všetci, čo to počuli, vštepili si to do srdca a vraveli: „Čím len bude tento chlapec?“ A vskutku Pánova ruka bola s ním. Chlapec rástol a mocnel na duchu a žil na púšti až do dňa, keď vystúpil pred Izrael.

Lk 1, 57- 66. 80

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Každý z nás sa teší na deň svojich narodenín. Nielen preto, že nám prídu gratulovať naši príbuzní a známi, ale aj preto, že ten deň je vhodným časom na stretnutie s ľuďmi, ktorých máme radi. Vtedy si môžeme zaspomínať na roky strávené s nimi, na rôzne veselé i vážne príhody a povzbudiť sa navzájom do ďalších dní a rokov.
Dnes v Cirkvi slávime narodeniny posledného proroka Starého zákona, svätého Jána Krstiteľa. Vyrastal a pripravoval sa na svoje povolanie nie v hluku sveta, ale v tichu púšte. Práve tu, v ťažkých existenčných podmienkach, počúval Boží hlas, a keď sa neskôr vychudnutý, prísny, oblečený do ťavej kože objavil na brehu Jordána, priam uchvátil ľudí svojou jednoduchosťou a pokorou. Učil a krstil, pričom jasne zdôrazňoval: Ja vás krstím vodou na pokánie, ale ten, čo príde po mne, je mocnejší, ako som ja. Ja nie som hoden nosiť mu obuv. A keď neskôr prichádza k nemu sám Ježiš, nevyužíva situáciu a nehovorí zástupom: Pozrite, kto prišiel ku mne a ja som ho pokrstil… ale jasne dodáva: Ja by som sa mal dať tebe pokrstiť, a ty prichádzaš ku mne? A keď jedného dňa prišla za ním delegácia od farizejov a zákonníkov s otázkou: Kto si ty? on vyznal a nič nezaprel. Vyznal: „Ja nie som Mesiáš.“ „Čo teda,“ pýtali sa ho, „si Eliáš?“ Povedal: „Nie som.“ „Si prorok?“ Odpovedal: „Nie.“ Vraveli mu teda: „Kto si? Aby sme mohli dať odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovoríš o sebe?“ Povedal: „Ja som hlas volajúceho na púšti:„Vyrovnajte cestu Pánovi,“ ako povedal prorok Izaiáš.
Ján uchvátil ľudí aj svojou vierou. Málokto si všimol prichádzajúceho Ježiša, ale Ján ho okamžite spoznal a upozornil na neho: Hľa, Boží Baránok, ktorý sníma hriech sveta. Toto je ten, o ktorom som hovoril: Po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, lebo bol prv, ako ja. Ani ja som ho nepoznal, ale preto som prišiel a krstím vodou, aby sa on stal známym Izraelu. Potom o ňom vydal svedectvo: Videl som Ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočinul na ňom. Ani ja som ho nepoznal, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi, povedal: „Na koho uvidíš zostupovať Ducha a spočinúť na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým.“ A ja som to videl a vydávam svedectvo, že toto je Boží Syn.
Ján zaujal aj svojou odvahou. Sebavedomým farizejom a zákonníkom, ktorí sa domnievali, že u Boha majú všetko zaistené, povedal: Nenazdávajte sa, že si môžete povedať: – Naším otcom je Abrahám! – lebo vravím vám: Boh môže Abrahámovi vzbudiť deti aj z týchto kameňov. Sekera je už priložená na korene stromov. A každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Kráľovi Herodesovi sa odvážil vytýkať to, k čomu zbabelo mlčali veľkňaz aj farizeji, že nie dovolené žiť so ženou jeho brata, teda v cudzoložstve.
Ľuďom imponovala aj Jánova spravodlivosť. Jeho poslucháči, keď uznávali svoju hriešnosť, pýtali sa, čo majú robiť. Ján im nehrozí trestami a zatratením, ale ukazuje im novú cestu spravodlivosti: Kto má dvoje šiat, nech dá tomu, čo nemá nijaké, a kto má jedlo, nech urobí podobne! Aj mýtnici prišli, aby sa dali pokrstiť, a hovorili mu: „Učiteľ, čo máme robiť?“ On im povedal: „Nevymáhajte viac, ako vám určili!“ Pýtali sa ho aj vojaci: „A čo máme robiť my?“ Vravel im: „Nikoho netrápte, nikomu nekrivdite a buďte spokojní so svojím žoldom!
Ján fascinoval aj svojím životom a ľudia v ňom videli čosi tajomné. Pekne to vystihol sám Ježiš: Čo ste vyšli na púšť vidieť? Trstinu zmietanú vetrom? Alebo čo ste vyšli vidieť? Človeka oblečeného do jemných šiat? Veď tí, čo sa skvostne obliekajú a žijú v rozkošiach, bývajú v kráľovských domoch. Teda čo ste vyšli vidieť? Proroka? Áno, hovorím vám, viac ako proroka. Lebo to o ňom je napísané: Hľa, posielam svojho posla pred tvojou tvárou a on pripraví cestu pred tebou.
Ján nežil dlho. Zomrel 30-ročný, keď kat vo väzení na želanie hriešnej Herodiady mu sťal hlavu. Na jeho duchovný pomník mu zložil hold sám Ježiš, keď o ňom vyhlásil: Medzi tými, čo sa narodili zo ženy, nie je nik väčší ako Ján.
Od Jánovej smrti uplynulo už 20 storočí, ale úcta k nemu je neustále živá. Aj nám ukazuje Baránka Božieho a svojím životom nám pripomína, že ak chceme poznať a milovať Krista, aj my musíme zájsť bokom od hluku sveta do samoty prírody, kostola, ticha modlitby, diskrétnosti spovednice… Musíme sa učiť krotiť vášne, zmysly, čítať Písmo a prosiť o dar viery a odvahy, žiť život veriaceho človeka a vyznávať svoju vieru.
Má iba 23 rokov a už je vzorom pre milióny Američanov – kresťanka Bethany Hamiltonová. Vo veku 13 rokov bola najmladšou profesionálnou športovkyňou v surfovaní v USA. 31. októbra 2003 jej žralok pri havajskom ostrove Kauai odhryzol ľavú ruku. Napriek tomu sa nevzdala a dnes je opäť najlepšou športovkyňou v tejto disciplíne. O dva mesiace po nehode stála opäť na doske, dosiahla piate miesto v národných majstrovstvách a prijali ju do reprezentačného družstva USA. Útok žraloka dnes hodnotí takto: Tento útok bol Božím plánom pre môj život. Keď prostredníctvom mňa niektorí ľudia nájdu cestu k Ježišovi Kristovi, tak som šťastná! Nemecký magazín Max o športovkyni napísal: Jej neotrasiteľná pevná viera v situácii, v ktorej by iní Boha preklínali, ju robí žiarivým príkladom skutočného kresťana. Bethany sa angažuje v kresťanskej humanitárnej nadácii, ktorá pomáha postihnutým deťom. Svoje zážitky uverejnila v knihe Surfer duší, ktorá má podtitulok Skutočný príbeh o viere, rodine a boji vrátiť sa naspäť na surfovaciu dosku.
Ján Krstiteľ bol opravdivý muž a takýchto ľudí, ako je aj Bethany, dnes potrebuje Cirkev. Potrebuje otcov, matky, pracovníkov, kňazov, kresťanov… Nech nám svätý Ján Krstiteľ vyprosí čo najviac takých živých svedkov Ježiša Krista!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ochotne znášaj chyby druhých, keď chceš, aby ostatní znášali chyby tvoje. sv. Don Bosco