Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

2. nedeľa „cez rok“ - rok B

V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli čo hovorí a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil a keď videl že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ – kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte! „Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas“, čo v preklade znamená Peter.

Jn 1, 35- 42

Myšlienky k homílii diakona Jozefa Vaľka

Odkiaľ pochádzaš, kde bývaš? S takýmito, alebo podobnými otázkami sa neraz stretávame pri našich rozhovoroch s novými ľuďmi. Zaujíma to nielen ich ale aj nás, aby sme sa vedeli v prípade potreby obrátiť na toho dotyčného.
Dnes dostáva túto otázku aj Pán Ježiš. Dvaja učeníci, ktorí boli doteraz pri Jánovi Krstiteľovi, ho zanechávajú a idú nasledovať Ježiša. Počujú to krásne svedectvo Jána o Ježišovi: Hľa, Baránok Boží. Ich otvorené srdcia napĺňa Božia istota, že on je ten pravý Mesiáš. A tak sa vydávajú za ním. Na Ježišovu otázku: čo hľadáte?, odpovedajú protiotázkou: Učiteľ, kde bývaš?. Poďte a uvidíte, odpovedá im.
V dnešnej dobe máme postavené a zariadené veľmi krásne či už byty, alebo domy. Snažíme sa predovšetkým o to, aby sme sa v nich cítili dobre, aby sa naši príbuzní vždy s radosťou vracali späť, aby tí, ktorí sa rozhodli nás navštíviť boli spokojní a nič im nechýbalo. Je to samozrejmé a normálne. Ale aký je náš duchovný byt, dom? Sme v stave odpovedať a vydať svedectvo o tom, že v našom srdci prebýva samotný Boh? Kým je obývané? Žiť v spojení s Kristom, druhou božskou osobou, je odpoveďou na otázku: Pane, kde bývaš? Ak je aj u mňa, tak môžeme ľahko počuť jeho krásnu odpoveď: No predsa u teba, v tvojom vnútri, v tvojom srdci, do ktorého som sa mohol spolu s mojim Otcom nasťahovať. Veď, kto ma miluje, bude zachovávať moje slovo a môj Otec ho bude milovať; prídeme k nemu a urobíme si uňho príbytok. Boh je láska, a kto zostáva v láske, zostáva v Bohu a Boh zostáva v ňom.
A tak sa teraz skúsme zamyslieť, ako to vyzerá s nami, s našimi predovšetkým duchovnými príbytkami. Hovorí sa, že kde je tvoj poklad, tam bude aj tvoje srdce. Boh nás neustále volá. Chce aby naše srdce bolo pri ňom, aby sa napĺňalo permanentne jeho prítomnosťou. Už svätý Augustín hovorí: Nespokojne je moje srdce, kým nespočinie v tebe Bože. Úžasná citlivosť a silná potreba prežívať každý jeden okamih s Bohom v srdci. Učme sa tomu, aby aj v našich príbytkoch mohol prebývať živý Boh. Je to dôležité predovšetkým v tejto dobe, kedy Boh sa stáva nepodstatným. Odsúva sa nabok pretože je nezaujímavý a mnohí si myslia, že sa dá žiť aj bez neho. Využime dnešný deň, ktorý nám Pán dáva na oddych a upevnenie našich, či už rodinných, alebo medziľudských vzťahov, aby sme nazreli do ich hĺbky a našli odpoveď na otázku: Býva s nami živý Boh? Má svoje hlavné miesto v mojom srdci?

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 10.3.
4. pôstna nedeľa (nedeľa Laetare)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi