Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

2. nedeľa „cez rok“ – rok B

V nasledujúci deň Ján zasa stál s dvoma zo svojich učeníkov. Keď videl Ježiša ísť okolo, povedal: „Hľa, Boží Baránok.“ Tí dvaja učeníci počuli čo hovorí a išli za Ježišom. Ježiš sa obrátil, a keď videl, že idú za ním, opýtal sa ich: „Čo hľadáte?“ Oni mu povedali: „Rabbi – čo v preklade znamená: Učiteľ – kde bývaš?“ Odpovedal im: „Poďte a uvidíte! „Šli teda, videli, kde býva, a zostali v ten deň u neho. Boli asi štyri hodiny popoludní. Jeden z tých dvoch, čo to počuli od Jána a nasledovali Ježiša, bol Ondrej, brat Šimona Petra. On hneď vyhľadal svojho brata Šimona a povedal mu: „Našli sme Mesiáša,“ čo v preklade znamená Kristus. A priviedol ho k Ježišovi. Ježiš sa naňho zahľadel a povedal: „Ty si Šimon, syn Jánov, ale budeš sa volať Kéfas“, čo v preklade znamená Peter.

Jn 1, 35- 42

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Žijeme v dobe, kedy sú moderné rozličné ankety. Anketári vás pristavia hocikde na ulici, telefonujú vám, hoci máte aj utajené telefónne číslo a pýtajú sa vás na váš názor. Aby anketa sa stala príťažlivejšou, za odpoveď vám ponúknu zaradenie do žrebovania o hodnotné ceny. Staňme sa v tejto chvíli anketármi aj my a položme si otázku: Stal by sa neveriaci kresťanom, keby býval v našej rodine?
Krásny príklad nám ukazujú dvaja Jánovi učeníci v dnešnom evanjeliu, ktorí sa iba niekoľko chvíľ zdržali u Ježiša, a hneď sa stali jeho učeníkmi. Prišlo k tomu zaujímavým spôsobom. Ježiš sa obrátil a videl, že kráčajú za ním. Opýtal sa ich: Čo hľadáte? Oni miesto odpovede mu položili protiotázku: Učiteľ – kde bývaš? Ježiš neváha s odpoveďou a pozýva ich k nemu: Poďte a uvidíte! Z pozvania mali taký zážitok, že Ján si do smrti zapamätal, koľko bolo hodín, keď Ježiša stretli a Ondrej nadšený utekal za bratom, aby mu oznámil, že našli Mesiáša.
Čo myslíte, mohli by sme aj my konať tak ako Ježiš a pozvať človeka hľadajúceho vieru k nám domov? Videl by príkladný kresťanský život v našej rodine? Ak by totiž chcel v nej nájsť vieru v Ježiša Krista, musel by objaviť hodnoty, ktoré by boli pre neho očarujúce. Videl by, že členovia rodiny začínajú deň modlitbou, kvôli čomu dokážu vstať o päť minút skôr. A keby sa ich opýtal, prečo to robia, odpovedali by, že je to ten najlepší základ pre celodenný zhon a stres, lepší ako najvýdatnejšie raňajky. Pokiaľ by boli deti v škole a rodičia v práci, navštívil by starých rodičov a porozprával by sa s nimi. Oni by mu rozpovedali o svojom živote, na ktorý by nenadávali, nepreklínali by ľudí, ktorí im ublížili, ale by povedali, že ďakujú Bohu za všetko, čo dostali a za každú pomoc, ktorú im preukázal. Iste by bol nadšený ich pokojným prežívaním staroby.
Podvečer by sa rodina spoločne rozprávala o celodenných zážitkoch. Rodičia by sa so záujmom vypočuli a trpezlivo by sa venovali problémom ich detí. V izbe by sa deti venovali učeniu, čítaniu kníh, práci s počítačom, ale našli by si čas aj na stretnutie s Ježišom pri Svätom písme. Pri večeri by sa rodina venovala hosťovi a vôbec by nemal pocit, že ich nudí, zdržuje, lebo sa chcú pozerať na televíziu. V nedeľu by bol svedkom, ako rodina ide na svätú omšu a pri obede okrem bežných rečí rozoberá aj čítania, ktoré zazneli pri bohoslužbe. Iste by objavil aj iné veci, ktoré by mu pomohli nájsť zmysel života a Ježiša Krista, takže by zatúžil žiť ako oni a svojim kamarátom by rozprával, že našiel rodinu, ktorá prežíva svoju vieru.
Možno si poviete: A to si videl vo filme pre pamätníkov? Môže vari dnes niekto takto žiť? Alebo si poviete: V našej rodine sa takto snažíme žiť, aj keď to nie je vždy ideálne. Som presvedčený, že poznáte vo svojom okolí rodiny, ktoré sa snažia svoju vieru prežívať a naozaj praktizovať.
Istý portugalský továrnik, majiteľ továrne na mydlo, stretol na ulici istého kňaza a hovoril mu: Kresťanstvo nedosiahlo nič, hoci káže už 2000 rokov, lebo svet sa nestal lepším. Stále ešte žijú zlí ľudia. Kňaz si vtedy všimol deti, ktoré sa hrali a medzi nimi vynikal chlapec celý špinavý od blata a povedal: Mydlo nedosiahlo nič na svete, lebo ešte stále existujú zašpinení ľudia. Továrnik sa bránil: Ale mydlo je osožné iba vtedy, keď sa používa. Kňaz mu prikývol a poznamenal: To isté platí aj o kresťanstve.
Tvrdenie kňaza je veľmi hlboká pravda. Nájdime si v dnešnú nedeľu čas a pouvažujme: Ako je tomu v našej rodine? Žijeme svoju vieru? Prežívam ju aj ja? Nie som hanbou našej rodiny so svojou náboženskou ľahostajnosťou?
Kresťanstvo musíme žiť, my kresťanstvo chceme žiť, preto ho vyznávajme slovami piesne: Tebe žijem, Ježiš môj, tebe Ježiš umieram, v živote aj vo smrti, tebe patriť si želám!

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Naše srdce bolo stvorené pre teba Bože a nespokojné je, kým nespočinie v tebe. sv. Augustín