Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

6. veľkonočná nedeľa – rok A

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak ma milujete, budete zachovávať moje prikázania. A ja poprosím Otca a on vám dá iného Tešiteľa, aby zostal s vami naveky – Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí, ani nepozná. Vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Nenechám vás ako siroty, prídem k vám. Ešte chvíľku a svet ma už neuvidí, ale vy ma uvidíte, lebo ja žijem a aj vy budete žiť. V ten deň spoznáte, že ja som v svojom Otcovi, vy vo mne a ja vo vás. Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“

Jn 14, 15- 21

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Je pravdou, že dnešný človek sa na všetko pozerá s vypočítavosťou a pýta sa: Čo z toho budem mať? Rád prijíma to, z čoho má osoh, ale už má menší alebo žiadny záujem o to, z čoho mu nič „nekvapne“. A možno si podobnú otázku kladieme aj my, keďže už šiestu nedeľu sa spomína a slávi to isté – zmŕtvychvstanie Ježiša Krista. Čo z toho teda budeme mať? Odpoveď nachádzame hneď v prvej veľkonočnej prefácii, ktorú spievame počas svätých omší: On svojou smrťou našu smrť premohol a svojím zmŕtvychvstaním obnovil nám život… Z Ježišovho zmŕtvychvstania máme obnovený život. Čo to znamená?
Práve v tieto dni si pripomíname ukončenie 2. svetovej vojny a príbeh, ktorý sa v tom čase odohral, nám to objasní. Otec odišiel na front, doma nechal manželku a dcéru Aničku. Dlhé mesiace im chýbal, spočiatku aj písaval, ale potom sa odmlčal. Nevedeli, kde je, či žije a manželka vždy prežívala hrôzu, keď videla poštára, lebo sa im doniesli aj také reči, že zahynul. Už ho aj oplakali a ich život sa stal veľmi smutným. Prišiel koniec vojny a všade zavládla veľká radosť. No najväčšia radosť bola v tejto rodine, keď sa im manžel a otec vrátil. Všetci od šťastia plakali a práve vtedy sa im obnovil život. Navonok sa síce nič nezmenilo, ale v hĺbke ich sŕdc sa život obnovil. Anička túto obnovu vyjadrila dvomi krásnymi slovami: Mám otca!
Keď počúvame, že Ježiš nám obnovil život, nehľadajme ho teda vo vonkajších veciach, lebo tie si aj sami môžeme obnoviť. Napríklad: zlepšiť si bývanie novým nábytkom, spríjemniť si dovolenku pobytom pri mori, zjednodušiť si cestovanie kúpou nového auta, dokončiť si školu a získať lukratívnejšiu prácu… Kristus nám obnovil život v jeho vnútornej, hlbokej podstate. Ako? Život ľudského rodu bol zlomený tým, že ľudia nevnímali Boha ako svojho Otca. Hriechom sa od neho odvrátili, stali sa otrokmi hriechu, a ako vieme, otroci nikdy nemali dedičné právo. To sa však zmenilo, keď sa Syn Boží stal človekom a namiesto nás preukázal Otcovi vernosť, poslušnosť a lásku až na smrť na kríži. Boh vzkriesil jeho ľudské telo a oslávil ho pri sebe samom. Týmto skutkom nás vzkriesený a oslávený Kristus priviedol k Bohu a my v ňom máme Otca, ktorý v každom z nás vidí tvár svojho milovaného Syna. Takto nám teda vzkriesený Pán obnovil život.
Možno si povieme: Ale mali by sme to aj dajako cítiť. Je dobré a správne, že sa domáhame tohto šťastia. Lenže ono príde iba vtedy, keď splníme jednu základnú podmienku: žiť obnovený život! Čo to znamená? Napríklad: niekto žije celý rok alebo dlhé roky v smrteľnom hriechu, čím je odvrátený od Boha, nuž ako tento človek môže cítiť šťastie z obnoveného života? Podobá sa človekovi, ktorý nosil zlaté hodinky, bol na ne pyšný, tešil sa z nich, ale napokon ich stratil. Ako sa potom môže tešiť z hodiniek, ktoré nemá? Tu nestačí modlitba alebo omša. Ľudia, ktorí sa hoc aj denne modlia a chodievajú na bohoslužby, nemusia ešte cítiť šťastie z obnoveného života. Všetko sa pre nich môže stať mechanickým a bezduchým, lebo ich srdce je ťažkým hriechom odvrátené od Boha. Sú mu doslova otočení chrbtom, a keďže nechcú vidieť jeho tvár, akú potom môžu mať radosť z viery? Len ten, kto žije obnovený život, pocíti šťastie, ktoré z neho plynie.
Dnešné evanjelium nám dáva návod na to, ako žiť obnovený život. Ježiš hovorí: Kto má moje prikázania a zachováva ich, ten ma miluje. A kto miluje mňa, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého. Pán vlastne potvrdzuje, že šťastie z obnoveného života pocíti iba ten, kto dodržiava Božie prikázania.
Šťastie z obnoveného života sa nedá cítiť, dokiaľ sme pripútaní k hriechu. Hriech je jedinou prekážkou medzi nami a Bohom. Svätý Maximín z Trevíra napísal: Hriešnik nikdy nesmie stratiť nádej, lebo keď lotor na kríži si zaslúžil raj, prečo by si nezaslúžil milosť kresťan?
Povzbudení slovami svätého Maximína otvorme sa s dôverou vzkriesenému Kristovi, aby sme mali osoh z jeho zmŕtvychvstania – obnovený život. A ak nám k nemu bráni smrteľný hriech, vedzme, že spovednica je tým miestom, kde sa dá táto prekážka odstrániť.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Streda - 24.4.
Svätého Juraja, mučeníka
Svätého Fidéla zo Sigmaringenu, kňaza a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)
Štvrtok - 25.4.
Svätého Marka, evanjelistu
(sviatok)
Nedeľa - 28.4.
5. veľkonočná nedeľa
Pondelok - 29.4.
Svätej Kataríny Sienskej, panny a učiteľky Cirkvi, patrónky Európy
(sviatok)
Utorok - 30.4.
Svätého Pia V., pápeža
(ľubovoľná spomienka)
Viac ...


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Hlásajte Evanjelium stále, ale slová používajte, len keď je to nutné. sv. František z Assisi