Kňazi
Sväté omše
Homílie
Farské oznamy
Farnosť
Publikácie
Z Prameňa
Kontakt

Farnosť Najsvätejšej Trojice

Bratislava, Staré mesto

14. nedeľa „cez rok“ – rok C

Bratia, ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie. A nad všetkými, čo sa budú riadiť týmto pravidlom, pokoj a milosrdenstvo, aj nad Božím Izraelom. A odteraz nech ma už nik neobťažuje, lebo ja nosím na svojom tele Ježišove znaky. Milosť nášho Pána Ježiša Krista nech je s vaším duchom, bratia. Amen.

Gal 6, 14-18

Myšlienky k homílii farára Jána Adamusa

Staršia generácia veriacich spomína na staré „zlaté časy“, kedy sa konali sprievody vzkriesenia na Veľkú noc, ktoré by sa niekedy mohli nazvať jarnou prehliadkou módy, Božie Telo s dychovkou, keď vedľa baldachýnu kráčali hasiči, družičky a ľudí bolo ako maku. Alebo spomínajú na slávne púte s kolotočmi, stánkami, cukrovou vatou, dobrým pivom... a bol aj plný kostol. Mnohí sú presvedčení, že v tých časoch bola radosť vyznávať vieru.
Keby sme však takto chápali kresťanstvo, vtedy by sme sa v podstate v ničom nelíšili od židokresťanov, ktorých kritizuje apoštol Pavol v dnešnom druhom čítaní. Lebo aj Galaťania sa radi chválili vonkajším leskom, pričom zabúdali na podstatu viery. Každému chceli napríklad nanútiť obriezku, ako viditeľný znak zmluvy, ktorú uzavrel Boh s Abrahámom, a teda aj s celým národom. Proti týmto názorom sa postavil aj bývalý fanatický farizej Šavol, ktorý teraz, ako Pavol, prehlasuje: Lebo ani obriezka nie je nič, ani neobriezka, ale nové stvorenie. A dodáva: Bratia, ja sa nechcem chváliť ničím iným, iba krížom nášho pána Ježiša Krista, cez ktorý je svet ukrižovaný pre mňa a ja pre svet. Pavol veľmi dobre vedel, čo hovorí, lebo kríž v tých časoch bol opovrhovaným a hrozným nástrojom umučenia zločincov a otrokov. Vyžadovalo sa veľa pevnej viery a odvahy od toho, kto sa chcel hlásiť ku krížu. A aby veriaci prišiel až k tomuto štádiu poznania, musel najskôr pochopiť tajomstvo kríža.
Kríž, sebazaprenie, viera, náboženstvo... nielen vtedy, ale aj dnes, sú znamením, ktoré mnohí nechápu, posmievajú sa mu a protivia sa mu. Pre Kristov kríž aj dnes musí nejeden veriaci znášať výsmech a útrapy.
Vypočujme si príbeh mladého lekára, ktorý ako chlapec chodieval do kostola, na náboženstvo, aj miništroval. Mnohí spolužiaci ho preto nazývali tmárom a on im to nemohol chlapčensky splatiť – bitkou. Preto vždy utiekol domov a tam si „lízal rany“. Žaloval sa matke a vždy zakončil tým, že nebude chodiť na náboženstvo ani miništrovať. Jeho mama však bola múdra žena, preto ho raz zobrala do izby, ukázala na kríž a povedala: Čo myslíš, koľko rán dostal Pán Ježiš pri bičovaní? Ani keď zomieral nedali mu pokoj. A čo on urobil? Modlil sa za tých, čo sa mu posmievali a prosil Otca, aby im odpustil. A to isté kázal aj nám – odpúšťať nepriateľom. Bola by to od teba zbabelosť, keby si sa bál dajakého pokrikovania. Ukáž im, že nie si tmár, ale najlepší žiak v triede. A lekár pokračoval: Zobral som si slová matky k srdcu a skutočne som sa stal najlepším žiakom. Už mi nevadilo, že som chodil do kostola, na náboženstvo, miništrovať... Dnes som lekárom a tí, čo sa mi posmievali, prichádzajú ku mne, aby som im pomohol…
Svätý Pavol bol tiež hrdý na kríž, na to, čo musel vystáť pre Krista. Tiež bol palicovaný, bičovaný, kameňovaný, stroskotal na mori. V časoch, kedy sa otrokom vypaľovalo na telo znamenie, aj on prehlasoval, že na svojom tele nosí Ježišove znaky. Kríž sa mu stal chválou, nástrojom vykúpenia, obety a lásky. On, na svoju dobu vysoko vzdelaný, nič nedbá na tých, ktorí sa mu posmievajú a priznáva, že neexistuje sila, ktorá by ho mohla odtrhnúť od Ježišovej lásky.
Čo znamená kríž pre mňa? Dnes je móda nosiť kríže ako doplnok k oblečeniu či mať ho zavesený za spätným zrkadlom v aute. Lenže mnohí, ktorí kríž vnímajú ako módny doplnok, vôbec neveria v toho, ktorý je na ňom zavesený. Ako je to s mojou vierou v ukrižovaného Krista?
My, čo sme prítomní na tejto svätej omši, nepatríme medzi tých, ktorí o Ježišovi nič nepočuli. Nám sa hlása Božie slovo, my vieme, čo pre nás znamená kríž. Musíme však prosiť, aby sme ku krížu mali lásku apoštola Pavla. A to nielen ku Kristovmu krížu, ale aj k našim každodenným krížom, ktoré nosíme.

Sväté omše

vo farskom kostole svätého Jána z Mathy (Trojička)

Nedeľa:7:00, 9:00, 10:30, 12:00, 20:00
Pracovný deň a sobota7:00, 17:30
Prvý piatok v mesiaci7:00, 12:00, 17:30
Prikázaný sviatok v pracovný deň7:00, 10:30, 12:00, 17:30, 20:00

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square

Liturgický kalendár

Nedeľa - 25.2.
2. pôstna nedeľa
Nedeľa - 3.3.
3. pôstna nedeľa
Viac ...


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín

Úradné hodiny na farskom úrade

Pondelok8:30 - 12:00Matrika
Utorok19:00Predkrstné stretnutie s rodičmi
Streda13:30 - 17:00Matrika
Štvrtok19:00Stretnutie so snúbencami
Piatok8:30 - 12:00Matrika
Viac informácii ...

Kontakt


Farnosť Najsvätejšej Trojice
Veterná 1
811 03 Bratislava
IČO: 30806291
Matrika a kaplán
+421 2/5441 5106
Farár
+421 2/5441 2745
ba-trojicaba.ecclesia.sk
IBAN: SK37 0900 0000 0000 1147 5116
Pay Square


Ak veríš tomu čo sa ti v Evanjeliu páči a odmietaš to, čo sa ti nepáči, v skutočnosti veríš v seba a nie v Evanjelium. sv. Augustín